Frykter at aviser må legges ned

Frykter at aviser må legges ned

Norsk Journalistlag frykter at flere aviser kan bli nødt til å legge ned dersom pressestøtten kuttes slik regjeringen ønsker. I det nye forslaget til statsbudsjett for 2014 er det satt av 50 millioner kroner mindre i produksjonsstøtte enn det den forrige regjeringen la opp til.

- Dette er både trist og alvorlig, mener NJ-leder Thomas Spence. Selv om både Høyre og Frp tidligere har uttrykt ønske om å kutte enda mer i støtten til nummer to-aviser, synes han reduksjonen er overraskende stor. Hadde den rødgrønne regjeringen fått gjennom sitt budsjettforslag, ville det blitt en økning i stedet for en reduksjon fra i år til neste år.

Avisene som mottok produksjonstilskudd i 2012, hadde et samlet underskudd før den offentlige støtten på 242 millioner kroner. Den rødgrønne regjeringen hadde lagt opp til å yte 281,7 millioner kroner over statsbudsjettet. Virkeområdet for støtteordningen er nå utvidet ved at den er blitt plattformnøytral - og omfatter både trykte og digitale medier. Dette er en ønsket endring sett med NJs øyne, men nå er situasjonen at flere publikasjoner enn tidligere skal konkurrere om færre kroner. 

- Demokratiet rammes

- Konsekvensen kan fort bli at aviser må legges ned, påpeker NJ-lederen. Hvilke aviser dette vil gå utover, er for tidlig å si noe om før man ser detaljene i hvordan ordningen skal innrettes. Det kan være både små lokalaviser og riksdekkende, meningsbærende publikasjoner som rammes. - Det er en støtte til demokratiet som i så fall reduseres, og den vil være varig. Aviser som må gi opp, vil ha små muligheter for å komme på beina igjen den dagen betingelsene eventuelt endres.

Thomas Spence setter nå sin lit til Stortinget og til sentrumspartiene, som mindretallsregjeringen er avhengig av støtte fra. Spesielt KrF har tidligere gått hardt ut mot høyresidens ønske om å kutte i pressestøtten. Venstre signaliserer også motstand mot at støtten reduseres og har gått bort fra sitt tidligere forslag om å sette et tak på hvor mye den enkelte avis kan motta.

Usikkert for IJ

NJ har det siste året vært svært bekymret for fremtiden til Institutt for Journalistikk (IJ). Den statlige bevilgningen på 8 millioner kroner ble i år redusert med halvannen million. På budsjettet for 2014, hadde de rødgrønne foreslått å ta bort nok en million kroner. IJ er ikke nevnt i revidert statsbudsjett, noe som tyder på at kuttet på en million blir gjennomført. NJ-leder Thomas Spence mener dette er et dårlig signal på et tidspunkt der behovet for økt kompetanse er større enn noen gang.

- Dette skaper usikkerhet om IJs mulighet for å bygge og tilby den kompetansen mediebransjen så sårt trenger.