Hjelp til kolleger i Tunisia

NJs medlemmer i NRK ønsker å hjelpe kolleger i Tunisia med utstyr de kan bruke til å beskytte seg selv. Pengene ligger klare til innkjøp av 100 markeringsvester. Nå oppfordres klubber over hele landet til å bidra med midler til ytterligere 100.


Markeringsvestene er ment å vise politi og andre hvem som er journalist og fotograf ute på oppdrag. Tunisias journalistforbund, som har svært lite penger i kassen, har signalisert at de trenger 200 slike vester.

Da NRKJ nylig feiret 25 år med forhandlingsrett i NRK, mottok konsernlaget en gave på 25.000 kroner fra arbeidsgiveren. Denne har styret i NRKJ vedtatt at skal gis videre til SNJT, journalistforbundet i Tunisia. Fordi summen ikke rekker til mer enn halvparten av det antallet vester forbundet trenger, oppfordres alle klubbene i NRK til å kikke i kassene siden og se hva de kan avse. NRKJ-leder Sidsel Avlund forslår at alle gir etter evne. For eksempel 5-10 prosent av det klubbkassen inneholder, eller lokalkontigenten for en måned. Skulle det komme inn mer enn de 23.000 kronene man trenger til de siste 100 vestene, forslår Avlund at resten kan doneres til den skrapte forbundskassen til SNJT.

Optimisme

Monir Zaarour i Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) har nylig besøk Tunisia og sier det god grunn til optimisme og stort potensial for fagforeningsvirksomhet i landet etter "den arabiske våren". SNJT arbeider blant annet hardt for å få til kollektive avtaler, noe som ikke er vanlig å få til i denne delen av verden.

Det er forbundets ganske ferske president Nejiba Harouni som har bedt om hjelp til å kjøpe vestene. Hun håper at disse vil beskytte dem og redusere angrepene på journalister og fotografer. Ved å bruke slike vester blir det vanskeligere for sikkerhetsstyrkene, politiet og andre å skylde på at de ikke visste at det dreide seg om journalister på jobb når de angriper eller arresterer dem under demonstrasjoner og liknende.