Hjelp til tyfonrammede filippinske journalister

Hjelp til tyfonrammede filippinske journalister

NJ har gitt 50.000 kroner til et krisefond for filippinske journalister som ble rammet av tyfonen i høst. Fem kolleger mistet livet, 18 ble alvorlig skadd og flere hundre mistet hus og hjem -i tillegg til arbeidsplass og inntekt.

Rowena Paraan, lederen for Det filippinske journalistforbundets Safety Office i Manila, reiste i helgen før jul til Tacloban for å lede et «stress debriefing»-seminar for rundt 50 av journalistene som ble rammet av tyfonen. De har mistet jobb, hjem og familiemedlemmer, men det er viktig at de kommer tilbake i arbeid så fort som mulig.

Det er et tankekors at selv om det aldri har vært så mange journalister i og rundt Tacloban, provinshovedstaden i området som ble hardest rammet av tyfonen i november, er hele lokalbefolkningen avstengt fra sine lokale medier. Alle lokalaviser og radio- og TV-stasjoner ble ødelagt i katastrofen. Derfor er hjelp for å få mediene og de tyfon-rammede journalistene tilbake i funksjon, også en hjelp til hele lokalbefolkningen. 

Hjelp til tyfonrammede filippinske journalisterPå desember-møtet bevilget arbeidsutvalget i NJ derfor 50.000 kroner til NUJPs nyopprettede krisefond for journalister rammet av tyfonen. Pengene tas fra NJs solidaritetsfond.

Takker NJ

Rowena Paraan (bildet) skriver til NJ at hun knapt kan utrykke hvor takknemlige de er for denne støtten. I tillegg til de som ble drept og skadd, er det minst 386 journalister som har mistet hjemmene sine. Siden ingen lokalaviser eller lokale radiostasjoner har mulighet til å publisere igjen ennå, har alle lokale journalister også mistet inntekten sin.

 - Vi er svært takknemlige over responsen fra våre kolleger i andre land, og Norsk Journalistlag har alltid vært blant de første til å hjelpe oss, enten det gjelder angrep på mediene eller under katastrofer som denne, skriver Rowena. 

Hun sier også at styret i Det filippinske journalistforbundet vil rapportere hvordan støtten vi sender, har blitt brukt, innen slutten av januar.

- Det varmer hjertene våre å vite at vi har kolleger på den andre siden av havet som tenker på oss, skriver hun.

Behov for lokale nyheter

Forslaget om ekstra støtte til NUJP var blant annet begrunnet med at de rammede områdene har mistet alle sine lokale medier og bare får nyheter med utspring i hovedstaden Manila. Det har aldri tidligere vært så mange pressefolk i området som den siste måneden, men dette er journalister som rapporterer tilbake til hovedstaden og ikke minst til andre deler av verden.

Den delen av befolkningen som er direkte rammet av orkanen, får svært omtrent ingen nyheter direkte fra lokalkjente journalister. Også lokalstasjoner og -aviser eid av nasjonale kjeder sender bare nyheter de får fra Manila, fordi det til nå ikke har vært mulig å jobbe som lokaljournalist eller publisere i katastrofeområdet til de katastroferammede.

Blant de fem døde NUJP-medlemmene er lokallagslederen i Leyte. Åtte andre er savnet og høyst sannsynlig omkommet. Bare i Tacloban alene - regionhovedstaden der de største mediene holdt til - har NUJP 398 medlemmer som trenger nødhjelp. I fire andre områder og på noen av øyene finnes det fortsatt ikke noen endelig oversikt.

NUJP har bedt det internasjonale samfunnet om hjelp til å hjelpe de rammede medlemmene, og til å hjelpe dem med å gjenoppbygge medier og kommunikasjonsmuligheter. De understreker at det å hjelpe medlemmene til å komme tilbake på jobb, også er en håndsrekning til alle de overlevende som ble rammet av tyfonen - slik at disse igjen kan få tilgang til lokal informasjon.

(Foto fra Filippinene: Kristian Aanensen)