Holder stillinger ubesatt deler av 2014

Holder stillinger ubesatt deler av 2014

Med lavere medlemstall i Norsk Journalistlag følger strammere økonomi og landsstyret velger å holde to deltidsstillinger ubesatt når de blir ledige våren 2014. Driften i NJ planlegges i balanse, men det settes av en halv million kroner ekstra til Journalisten på grunn av medlemsbladets vanskelige økonomi.

Mens NJs totale medlemstall sank fra godt og vel 9700 i 2008 til nærmere 9 300 nå, har antallet medlemmer på vanlig kontingent sunket fra godt og vel 7500 til ca 7100. Det er disse som finansierer brorparten av NJs virksomhet. De resterende er pensjonister, studenter og medlemmer på nedsatt kontingent (servicekontingent) av forskjellig årsak. Kontingentinntektene er beregnet til 46 millioner kroner.

For å få budsjettet i balanse har landsstyret bestemt at en 50 prosent stilling i fagstaben skal stå ledig fra april, og en 40 prosent stilling i administrasjonen skal stå ledig fra mai.

Aktivitetene i NJ holdes i midlertid på samme nivå som tidligere. NJs styrkeløft, en konferanse for tillitsvalgte, i november var svært vellykket, og det planlegges en tilsvarende neste høst. Ettersom det er hovedoppgjør i tarifforhandlingene mellom NJ og Mediebedriftenes Landsforening og mellom NJ og NRK, avholdes det tariffkonferanser til våren. Det er satt av nærmere en million kroner til de to største tariffoppgjørene i NJ. Til gjengjeld er det ikke landsmøte i 2014, noe som kostet nærmere 2,5 millioner kr i 2013.

Med medlemsnedgang er verving av nye medlemmer viktigere enn noen gang. Redaksjonelle ledere er en av de gruppene NJ prioriterer nå. Det settes i gang nettverksmøter i alle de store byene for å lage fora der de redaksjonelle lederne kan møtes og diskutere sine særlige utfordringer og behov.

Journalisten får 405 kroner pr NJ-medlem i 2014. I tillegg setter landsstyret av en halv million kroner som garanti for medlemsbladet, ettersom annonseinntektene går ned, og det det siste året har vist seg vanskelig å klare regnskapet med den vanlige overføringen fra NJ. Det er denne halve millionen som gjør at NJs totale driftsbudsjett settes opp med en halv million i underskudd.

LES MER: Sakspapirene til landsstyret i des 2013 med kommentarer og budsjettall