IJ-kutt svekker kompetansen

IJ-kutt svekker kompetansen

Økt produksjonsstøtte, ny støtteordning til prosjekter med kvalitetsjournalistikk, og mindre penger til Institutt for Journalistikk er innholdet i avtroppende regjerings forslag til statsbudsjett for 2014. -NJ er sterkt i mot at regjeringen fortsetter å kutte i støtten til bransjens eget institutt for å sikre kvalitetsjournalistikk. Vi konstatererer også at regjeringen heller ikke denne gang kommer med noe forslag til hvordan mediemomsen bør se ut framover, sier NJ-leder Thomas Spence.

Den avtroppende regjeringen foreslår å øke produksjonsstøtten fra 308 til snaut 332 millioner kroner. I tillegg ønsker den å etablere en ny prosjektstøtte til kvalitetsjournalistikk, og foreslår 6 millioner kroner til dette. Posten til medieforskning og etterutdanning øker fra vel 13 til 17 millioner kroner, men økningen går til et nytt medieforskningssenter, og støtten til bransjens innarbeidede institutt IJ, reduseres, som i fjor. Regjeringen ønsker å fortsette å trappe ned denne støtten til 0.

-Dette rammer de små lokale og regionale mediehusene som ikke har ressurser til å drive kurs- og etter- og videreutdanning, sier NJs leder Thomas Spence. Han sier at Institutt for Journalistikk er bransjens viktigste verktøy for kontinuerlig styrking av kompteanse og  kvalitetsjournalistikken for alle journalister og redaktører, på alle plattformer og i hele landet. Dette arbeidet kan ikke erstattes av et fåtall graveprosjekter. Selv om NJ er glad for at regjeringen ønsker å støtte kvalitetsjournalistikken med en ny prosjektstøtte, bør denne ikke svekke det allerede eksisterende tilbudet for alle, sier han.

LES MER: -Sats på kvalitetsjournalistikk (PM fra IJ)