Innspill til regjeringsforhandlingene

Innspill til regjeringsforhandlingene

Medieorganisasjonene ber partiene som prøver å danne regjering, om å forplikte seg til å sikre videre mediemangfold og styrke pressens rettigheter.

Norsk Journalistlag har sammen med Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Den Norske Fagpresses Forening og Landslaget for Lokalaviser kommet med innspill til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i arbeidet med en eventuell regjeringserklæring:

Gjennom grunnlovens § 100 er staten pålagt å sikre en robust og mangfoldig infrastruktur på ytringsfrihetens område, blant annet gjennom å gi gode rammebetingelser for mediene og dermed lette borgernes adgang til å tilegne seg nyheter og delta i samfunnsdebatten. Regjeringen vil modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet, og sikre et mangfold av nasjonale, regionale og lokale uavhengige, redigerte medier og reell ytringsfrihet gjennom:

• Et moderne momsregime tilpasset brukernes nye mediekonsum og den teknologiske utviklingen.

• Å gjøre produksjonstilskuddet for dagsaviser plattformnøytralt og evaluere effektene av dette.

• Å styrke innsynsrettighetene og kildevernet, og videreføre redaktøransvaret også på digitale plattformer.

LES MER: Brevet fra medieorganisasjonene til H, FrP, V og KrF