Kampanjen for journalistikken godt i gang

Arbeidet med å lage "en kampanje for å skape økt forståelse for journalistikkens betydning i et demokratisk samfunn" er kommet langt etter at landsmøtet gjorde vedtak om det. Alle de store medieorganisasjonene har sluttet seg til kampanjen, og Arnt Sommerlund er ansatt som prosjektleder ut 2014.

13. august ble det satt ned en styringsgruppe bestående av 

  • Thomas Spence, leder i Norsk Journalistlag
  • Randi Øgrey, adm.dir i Mediebedriftenes Landsforening
  • Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser
  • Elin Floberghagen, adm.dir i i Fagpressen
  • Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening
  • Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund
  • Lars Kristiansen, redaktør i NRK Dokumentar/Samfunn
  • Kjell Øvre Helland, redaktør for TV 2 Skole og dokumentar
Kampanjen for journalistikken godt i gang

Arnt Sommerlund (bildet) starter trolig i jobben som prosjektleder 1. oktober. Det er også opprettet en arbeidsgruppe, med en deltaker fra hver av organisasjonene, som skal bistå prosjektleder i utarbeidelse og utforming av kampanjen.

Styringsgruppen har blinket ut "unge voksne" som en hovedmålgruppe, med videregående skole som en viktig arena. Myndighetene er også en viktig målgruppe.

Mange forskjellige tiltak står på ideskissene som det skal arbeides videre med. Dette arbeidet starter 19. september med et oppstartseminar der prosjektleder, styringsgruppe og en arbeidsgruppe skal delta. 

Fritt Ord har gitt 250 000 kroner til kampanjen.