Kravberegning på iPad

Klubber som står foran lokale forhandlinger kan nå laste ned og benytte et nyutviklet kravberegningsskjema for iPad.

Logg inn på Tillitsvalgte > Klubbens verktøykasse > Skjema for å beregne lokale krav. For å bruke skjemaet må du ha Numbers installert på iPad'en.

Som tidligere kan du selvfølgelig også bruke PC eller Mac med Excel for å bruke skjemaet.