Kulturministeren vil ha moms på alle aviser

Kulturministeren vil ha moms på alle aviser

Presseorganisasjonene trenger ikke komme med gode argumenter for momsfritak, sier kulturministeren. I et møte med NJ og de andre store presseorganisasjonene, gjorde hun det klart at alle medier må belage seg på å betale en moms på minst åtte prosent. Men hun er villig til å diskutere en myk overgang.


Seks presseorgansiasjoner fikk tirsdag en time sammen med kulturminister Thorhild Widvey og hennes nærmeste medarbeidere i departementet. Der fikk de presentert bransjens frykt og forhåpninger for årene fremover. Samtidig ønsket organisasjonene tydelige tilbakemeldninger på hvilken kurs statsråden har tenkt å stake ut, blant annet når det gjelder moms for trykte og digitale aviser. Og om ikke svaret ble slik alle ønsket, var det i hvert fall ikke til å misforstå:

- Vi vil å bidra til at momsen blir lav. Men det blir moms på alle plattformer. Og det laveste nivået vi har her i landet, er åtte prosent, slo Widvey fast. Spørsmålet er til behandling i EFTAs overvålingsorgan ESA, og hun ser ingen grunn til at det skal komme noe avslag fra den kanten. Men hun la til at endringen for papiravisene ikke skal skje over natten.

- Vi er ikke ute etter å ta livet av noen. Så vi skal bruke noen år på å utrede hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte. Jeg vil gjerne ha innspill fra dere.

Pressens bekymringer

"Dere" var i denne sammenheng Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Fagpressen, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for Lokalaviser I de korte innleggene de holdt for statsråden, slo de et slag for blant annet plattformnøytralt redaktøransvar, en sterk rikskringkaster og fortsatt støtte til Institutt for Journalistikk. I tillegg ble det uttrykt stor bekymring for fremtiden til produksjonstilskuddet.

- Vi er glad for at det til slutt ikke ble noe kutt på neste års budsjett, sa MBL-leder Randi Øgrey. - Vi hører også med stor interesse at du ønsker innovasjon og satsning på digital utvikling. Men overgangen fra papir til nett er kostnadskrevende. Avisene har aldri nådd flere lesere, og vi har aldri bydd på bedre journalistikk enn nå. Men vi sliter med å finansiere den tekniske overgangen.

Ikke mer til etterutdanning

Widvey ga uttrykk for at den nye regjeringen er opptatt av mangfold og ikke har noe som helst ønske om å innskrenke dette.

- Avisdød er ikke noe mål for oss. Vi må bidra med virkemidler i den hurtige utviklingen som nå skjer med overgang til digital publisering.

Presseorganisasjonene er opptatt av at fremtiden ikke bare handler om penger, men også om utvikling av kompetanse. Derfor har det vært stor bekymring for at statens støtte til Institutt for Journalistikk skal bli ytterligere kuttet. Men på det området hadde statsråden ingen oppmuntrende utspill å komme med. Hun sa bare hun ikke så noen dramatikk i de kuttene som hadde vært gjort så langt, av den rød-grønne regjeringen. Så overlot hun ordet til statssekretær Olav Åmås som slo fast at mediebransjen selv bør finansiere etter- og videreutdanning for sine ansatte. Dette blant annet for å sikre en god avstand mellom stat og presse.