Lønnsforhandlingene i NRK er avsluttetForhandlingsleder Sidsel Avlund og tariffansvarlig i NJ Stein Larsen leser gjennom protokollen en siste gang før signering. (Foto: Hege Fagerheim)

Lønnsforhandlingene i NRK er avsluttet

Lønnsforhandlingene mellom NJ og NRK er i mål, og protokollen ble signert fem timer på overtid. Resultatet er 18.200 eller 3,6 prosent. Dette sikrer at alle får minst 14.700 kroner i generelt tillegg.

- Lønnsnivået i NRK er for lavt og vi har hatt en for dårlig lønnsutvikling de siste årene sammenlignet med andre grupper. Det har vært krevende forhandlinger, men vi mener dette er et ansvarlig resultat vi kan leve med. Likevel er det farlig nær smertegrensen, sier NJs forhandlingsleder i NRK Sidsel Avlund.

Resultatet inneholder mer enn et generelt tillegg. Minstelønnssatsene justeres opp med 15.000 kroner. I tillegg er ulempesatsene for hverdager økt.

- Det har vært viktig for oss å justere disse satsene fordi den reelle verdien av ulempe må følge lønnsutviklingen, sier Avlund.

De nye ulempesatsene er:

For arbeid mellom kl. 17 og 20 økes satsen fra 40 til 42 kroner pr time.
For arbeid mellom kl. 20 og 24 økes satsen fra 88 til 92 kroner pr time.
For arbeid mellom midnatt og kl. 02 økes satsen fra 110 til 114 kroner pr time.
For arbeid mellom kl. 02 og 05 økes satsen fra 143 til 149 kroner pr time.
For arbeid mellom kl. 05 og 07 økes satsen fra 149 til 155 kroner pr time.
For ordinært arbeid mellom kl. 07 og 08 økes tillegget fra 99 til 103 pr. time dersom arbeidet i henhold til oppsatt arbeidsplan starter mellom midnatt og kl. 07.

Som en følge av denne økningen har NJ akseptert at innslagspunktet for opptjent kompensasjonsfridag heves fra 12.000 til 12.500 kroner (Journalistavtalen §7.2.1).

- Vi har også blitt enige om en sentral pott på 500 kroner pr journalist, og det er satt av samme sum i en lokal pott. Hvilke kriterier som skal gjelde for den lokale potten, skal NRK og lokale tillitsvalgte forhandle fram. Dersom de ikke klarer det, ligger det et sett sentrale kriterier i bunnen, som skal brukes, sier Avlund.

 Det er også satt av en pott til redaksjonelle ledere på 4000 kroner pr leder. Maks utbetaling er 20.000 og kriteriene for tildelingen skal drøftes med NRK etter oppgjøret.

Minst 2,6 prosent til alle

Det ligger en garanti i oppgjøret som sikrer alle ansatte en lønnsutvikling på minst 2,6 prosent. Det betyr at ca 100 av NJs medlemmer får et litt høyere generelt tillegg.

Alt i alt utgjør elementene i oppgjøret et snitt på ca 18.200 kroner pr journalist.

Dette har vært et mellomoppgjør der man kun forhandler om penger. Neste år er det igjen klart for hovedoppgjør, der man også forhandler om teksten i overenskomsten.

- Arbeidet for å heve lønnsnivået i NRK fortsetter, understreker Sidsel Avlund.

- Vi kommer til å følge nøye med på resultatet av årets lønnsoppgjør. Det er vanskelig å si hvor godt dette oppgjøret er sammenlignet med andre grupper i samfunnet, før neste års lønnsstatistikk kommer. Statistikken for 2012 viste oss at selv om vi var fornøyde med oppgjøret i fjor, greide vi ikke å hente inn andre grupper. Vi har en dårligere lønnsutvikling enn andre grupper i Spekter-området, som vi tilhører, forklarer hun.

Det generelle tillegg gjelder fra 1. april 2013, ulempesatsene fra 1. juli 2013, mens virkningsdato for pottene er 1. oktober 2013.