Lønnsoppgjøret i NRK er i gang

Lønnsoppgjøret i NRK er i gang

I dag er det åpningsmøte i årets lønnsforhandlinger. Dette er et mellomoppgjør og det forhandles derfor kun om penger. NJs forhandlingsleder er Sidsel Avlund.

Samtidig som forhandlingene i NRK starter er det brudd i MBL-forhandlingene. 

- NRK er et eget tariffområde med lokal streikerett. Vi forhandler for våre medlemmer og er helt uavhengige av MBL-oppgjøret, sier Sidsel Avlund. 

Langt under de 10 største mediebedriftene 

Det som derimot betyr mye for forhandlingsutvalget, er tallenes tale. De viser at NRK-journalistene ligger 100 000 kroner under gjennomsnittet for de ti største mediebedriftene i Norge. Det til tross for at oppgjøret i fjor ble relativt godt, med 18 500 kroner i flatt tillegg til alle. 

- Nå som vi sitter med fasit etter oppgjøret i fjor, viser det seg at dette ikke bidro til å heve oss i tilstrekkelig grad forhold til andre. Verken innenfor vår egen bransje, sammenlignet med offentlig ansatte, eller med privat sektor, sier Avlund. 

I perioden 2007 til 2012 har resten av Spekter-området hatt en lønnsvekst på 24 prosent, mens de statsansatte har hatt en vekst på 26,3 prosent. NRKs journalister har derimot kun økt med 18,9 prosent. 

I fjor hadde resten av samfunnet en lønnsvekst på 4 prosent, industrien 4,2 prosent og NRK journalistene 3,5 prosent. 

Må få betalt for innsatsen 

Både profilundersøkelsen, seer-, lytter- og lesertall viser at NRK står svært sterkt i det norske mediebildet. Fjoråret endte også med et lite overskudd for NRK, så driften er sunn. Dette må ikke bli en sovepute for NRK, mener Avlund. 

- I en tid der konkurransesituasjonen aldri har vært tøffere, er NRK helt avhengig av medarbeidere som strekker seg litt lenger. Som bruker all sin kreativitet, produktivitet, entusiasme og dyktighet på jobb – hver dag. Til det trengs motiverte medarbeidere og det er ingen tvil om at lønn er en motivasjonsfaktor. NRK ligger på 32. plass blant norske mediebedrifter, det er rett og slett for langt ned på statistikken. Lønna må opp, slår Avlund fast. 

Sterke utfordrere 

Det er ikke hvem som helst som utfordrer NRK i det som er en brytningstid i mediebransjen. Store amerikanske mediekonsern står klare til å kapre norske mediebrukere, og de har allerede begynt å sette sitt preg på et norsk samfunn, som er blant de raskeste til å tilegne seg ny teknologi og nye distribusjonsplattformer. 

- Men ingen av disse aktørene er opptatt av norsk kultur og språk. Google, Netflix eller HBO vil aldri bli garantister for at det blir produsert fjernsynsdrama på norsk av norske forfattere. Ingen av dem vil sikre nyhetsformidling fra hele Norge hver dag, og ingen vil ivareta nynorsk eller samisk. Det er det vi i NRK som skal gjøre, sier Avlund, men presiserer: 

- Det holder ikke å levere norsk. Vi må levere knallgodt. Og da mener vi NRK må bruke lønn som motivasjonsfaktor, og det er ekstra viktig når vi ligger så mye under det vi kan forvente. 

Grundig arbeid bak kravene 

Kravene som legges fram for NRK i dag kommer som et resultat av en lang prosess, som startet med lokale klubblederes innhenting av synspunkter fra medlemmene. Disse ble lagt fram på tariffkonferansen på Thorbjørnrud 4. og 5. mars, og forhandlingsutvalget har jobbet med dem siden. 

- NJ har gjort et stort stykke arbeid i forkant og har blant annet sendt ut en questback til alle våre medlemmer for å vite hva de er opptatte av. Forhandlingsutvalget har måtte prioritere hardt i ønskene fra medlemsmassen. -Vi er enige med Kringkastingssjefens virkelighetsbeskrivelse, som han forkorter til TGRF – ting går rasende fort. La oss derfor så raskt som mulig tette lønnsgapet og ruste NRK for den framtiden som allerede er her, avslutter Avlund. 

Disse forhandler for deg 

De som forhandler for deg i årets oppgjør er Sidsel Avlund (forhandlingsleder), Jørgen Aune Hagen, Richard Aune, Lars Toverud, Monica White Martinsen, Stein Larsen, Hege Iren Frantzen, Ketil Heyerdal og Karoline Ramdal. 

Partene har frist til 30. april klokken 15 med å komme til enighet. 

Hvis man ikke greier å komme til enighet blir det brudd i forhandlingene og NJ sier opp overenskomsten med Spekter/NRK, da melder man også såkalt plassoppsigelse. Dette skjer i så fall torsdag 2. mai. 

Dette er nødvendig for at mekling skal kunne iverksettes og eventuell lovlig streik kunne iverksettes. 

Etter arbeidstvistlovens regler vil det da bli mekling hos Riksmekleren innen 14-16 dager, altså ca. 16.–18. mai. Nærmere tidspunkt for mekling og eventuell streik blir avklart raskt i tilfelle brudd.