NJ ønsker en god jul og godt nytt år!

NJ ønsker en god jul og godt nytt år!

Kjære medlem og tillitsvalgt

Et nytt begivenhetsrikt år i mediebransjen er snart omme. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som har bidratt gjennom klubber og lag til å gjøre NJ til et hørbart talerør for ytringsfrihet og journalistikk, og som en sterk fagforening for trygge arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og anstendig lønnsutvikling.

Takk spesielt til alle tillitsvalgte som bruker fritid til å arrangere møter, konferanser, hjelpe kolleger, lese sakspapir og mye mer—i tillegg til krevende jobb som journalist.

Dere gjør alle en jobb som ikke kan verdsettes høyt nok.

Også i 2014 må vi regne med tøffe tak og krevende utfordringer som følge av at journalistikken, teknologien og mediestøtten endres. Jeg tør likevel love at NJ også i 2014 vil være tilstede, synlig og hørbar, på de viktigste arenaene hvor journalistikken blir til.

Blant de store, spennende utfordringene neste år vil jeg særlig nevne hovedoppgjøret i MBL og NRK, omstillingen i NJ for å tilpasse organisasjonen til mindre inntekter og mer krevende oppgaver og gjennomføringen av Kampanjen for journalistikken.

Alle medieorganisasjonene og NRK og TV 2 har sluttet seg til kampanjen som skal synliggjøre verdien av redigert journalistikk i et moderne, demokratisk samfunn.

Journalistikk og redigerte medier har sterk konkurranse fra annen informasjon som spres raskere og i større mengder enn noensinne. Vi ønsker å formidle den viktige verdien av uavhengig journalistikk til unge mennesker.

Men nå ønsker jeg deg først og fremst en god jul og alt godt for det nye året!

 

Med vennlig hilsen
Thomas Spence

 

NJ ønsker en god jul og godt nytt år!

 

Leder
Norsk Journalistlag