NJ protesterer mot frilanskontrakter i ukepressen

De nye frilansavtalene i Egmont Hjemmet Mortensen er uklare, urimelige og ubalanserte skriver Norsk Journalistlag i et brev til selskapets administrerende direktør.

NJ ber EHM om å stille prosessen i bero og ønsker nye samtaler med konsernledelsen.

I brevet heter det også at NJ ikke kan anbefale sine medlemmer å undertegne avtalene slik de foreligger. – Vi synes det er uheldig om Egmont Hjemmet Mortensen utfordrer samarbeidsforholdene i bransjen ved å presse på for en rask avtaleinngåelse, heter det i brevet.

Her kan du lese hele brevet