Nye retningslinjer for pool-fotograferingFoto: Geir Strand

Nye retningslinjer for pool-fotografering

Styret i Norsk Presseforbund har vedtatt nye retningslinjer for pool-fotografering. NJ har vært opptatt av at fotografene må bli kreditert og har rettigheter til eget stoff.

Det er bransjen selv som har ønsket klare retningslinjer på området. Styret i NP satte derfor ned en gruppe for å jobbe frem et dokument bransjen kunne enes om. I denne gruppen satt Ole Kristian Bjellaanes (NTB), Tom Kolstad (Aftenposten), Silje Hovland (TV2), Jan Georg Vedeler (NRK), Thor Woje (Amedia), Ole Martin Bjørklid (Hjemmet) og Kristine Foss (Norsk Presseforbund.

Forslaget fra gruppen ble lagt frem i vår og har deretter vært på to høringer i NPs medlemsorganisasjoner før retningslinjene ble vedtatt på styremøtet 29.november.

Et av spørsmålene som regulerers i retningslinjene, er at de som deltar i poolen fritt kan gjenbruke pool-bildene i egne sendinger og på egne plattformer, dersom ikke annet er avtalt med pool-haver. NJ har vært spesielt opptatt av at de som leverer stoff alltid skal krediteres og av fotografenes rettigheter til eget stoff.

- Det var nettopp for å få disse formuleringene helt riktige at det har tatt ekstra tid og ekstra høringer før retningslinjene ble vedtatt. Men det er et viktig område for oss, og vi er fornøyd med avklaringene slik de er nå, sier NJs nestleder Hege Iren Frantzen.