Pressestøtten kuttes ikke

Etter at regjeringspartiene har forhandlet med partiene de trenger støtte fra på Stortinget, er det klart at pressestøtten videreføres omtrent på samme nivå som i dag. Men vilkårene for støtten skal utredes.

I budsjettforslaget fra Høyre og FrP, var støtten redusert med 26,5 millioner kroner fra dagens nivå på ca 207 millioner kroner. Den var nesten 50 millioner kroner lavere enn det den avtroppende regjeringen hadde lagt opp til i sitt busjett for 2014.

Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn bekrefter enigheten overfor Journalisten.

– Pressestøtten var noe av det viktige for oss. Vi har fått gjennomslag for det som var Venstres modell i vårt alternative statsbudsjett. Det er viktig med forutsigbarhet og å sikre gode vilkår for å produsere journalistikk, sier Rotevatn.

Men enigheten innebærer også en forpliktelse om å utrede pressestøtten videre. Noe av det som skal ses nærmere på, er om det skal settes et tak for støtten. Venstre har tidligere ønsket et tak på 30 millioner kroner. I dag er det flere aviser som mottar over 40 millioner hver.

Selv om støtten foreløpig holdes omtrent på dagens nivå, er det mye som tyder på at det vil komme nye forslag om kutt i årene fremover. I partiprogrammene sine har Høyre gått inn for at støtten reduseres med 100 millioner kroner, mens FrP har foreslått å gi 180 millioner mindre til avisene med produksjonsstøtte.

NRK-lisensen som foreslått

Forhandlingene med sentrumspartiene har ikke ført til noen endringer når det gjelder NRK-lisensen. Denne økes med 45 kroner pr lisensbetaler og vil dermed bli på 2729 kroner neste år. NRK ba selv om en økning på 90 kroner, mens forslaget fra den rød-grønne regjeringen var å legge på 60 kroner.