Protesterer etter russernes behandling av TV2-journalister

Protesterer etter russernes behandling av TV2-journalister

Presseorganisasjonene er bekymret for arbeidsforholdene til norske journalister i forbindelse med OL i Sotsji og har tatt kontakt med Norges olympiske komite. I månedsskiftet oktober/november opplevde to journalister fra TV2 å bli trakassert av russisk politi da de skulle lage saker om hvordan lekene forberedes.

Reporter Øysten Bogen og fotograf Aage Aune har skrevet en lang rapport om de mange ubehagelige møtene sine med russisk politi under oppholdet i og rundt vertsbyen Sotsji. I løpet av to døgn var de i seks avhør hos politiet. De opplevde blant annet å bli forfulgt av biler, bli anklaget for misbruk av narkotika og å bli fratatt mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr. Under to av politiavhørene ble de nektet å kontakte den norske ambassaden. Øystein Borgen har jobbet som journalist for TV 2 i Russland siden 1995. Han sier til TV2.no at han aldri har opplevd noe liknende. Flere ganger følte han seg fysisk truet.

- Åpenbar trakassering

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund mener hendelsene etterlater et inntrykk av åpenbar trakassering. I et brev til Norges olympiske komite, skriver presseorganisasjonene at de er bekymret for de forholdene både lokale og utenlandske journaliser arbeider under i Russland. " Dette er urovekkende av mange årsaker, og føyer seg inn i en rekke enkeltsaker og mer langsiktige utviklingstrekk som klart viser at ytringsfriheten og pressefriheten i Russland er kraftig innskrenket de siste årene", skriver de, med henvisning til TV2-reporternes ferske opplevelser.

Organisasjonene mener at publikum, både i Norge og ellers, har et rettmessig behov for informasjon om hvordan lekene forberedes, hvordan arrangementet påvirker lokalbefolkningen og under hvilke politiske og økonomiske rammer lekene skal avvikles. De tar det for gitt at Norges olympiske komité deler denne oppfatningen, og skriver videre "Når et land utpekes som vertsland for De olympiske leker, bør det følge med noen åpenbare forpliktelser. Pressefrihet er en slik forpliktelse."

NJ og de andre presseorganisasjonene ber om et møte med Norges olympiske komité for å høre hvordan komiteen bidrar til at pressedekningen av OL skal skje så smidig og fritt som overhodet mulig.

Har beklaget

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch var raskt på banen og ba Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å etterforske saken. De mente at IOC burde forlange en forklaring fra russiske myndigheter, både fordi de trakasserer en olympisk kringkaster og fordi ingen journalister skal oppleve noe slikt.

Onsdag denne uken beklaget russiske myndigheter hendelsen.  Det russiske utenriksdepartementet sa til nyhetsbyrået Reuters at lokalt politi utøvde regelrett maktmisbruk og gikk over streken. Samtidig kom det en innrømmelse av at TV 2s team hadde stått på en regelrett svarteliste.