Tariffoppgjør i NRK 2014

Tariffoppgjør i NRK 2014

I hovedoppgjøret mellom Norsk Journalistlag og NRK/Spekter våren 2014 forhandles det om både økonomi og tekst i tariffavtalen.

Landsstyret har satt ned følgende forhandlingsutvalg:

  • Sidsel Avlund, leder NRKJ (forhandlingsleder)
  • Richard Aune, nestleder NRKJ
  • Jørgen Aune Hagen, nestleder NRKJ
  • Monica White Martinsen
  • Lars Toverud
  • Laila Ø. Bakken
  • Rolf Johansen
  • Stein Larsen (NJ)
  • Ketil Heyerdahl (NJ)
  • Hege Iren Frantzen (NJ)

Forhandlingsutvalgets fullmakter

Det er forhandlingsutvalget som vedtar NJs krav. Landsstyret og arbeidsutvalget skal orienteres om kravene senest ved forhandlingsstart. Forhandlingsutvalget har også fullmakt til å akseptere forhandlingsresultatet og inngå ny tariffavtale på vegne av NJ. Landsstyret skal orienteres om forhandlingsresultatet.

Om det går mot konflikt, har forhandlingsutvalget fullmakten til å bryte forhandlingene, foreta plassoppsigelse og plassfratredelse samt og gjennomføre mekling. Men det er landsstyret som skal ta stilling til meklingsresultatet, etter innstilling fra forhandlingsutvalget, og om det eventuelt skal settes i gang streik.