Tarifforhandlingene NJ-MBL blir 28.-29. april

Tarifforhandlingene NJ-MBL blir 28.-29. april

Våren 2014 er det hovedoppgjør mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening for vel 4000 medlemmer. Dette gjelder journalister og andre redaksjonelle medarbeidere i avis, ukepresse, TV 2, lokal-TV og digitale medier.

I år med hovedoppgjør gjennomfører NJ tariffkonferanser for de tillitsvalgte over hele landet. I år blir disse i mars og tidspunktene finner du i NJs kalender

I et hovedoppgjør kan det forhandles om både økonomi og tekst i tariffavtalen. Skjæringstidspunktet er 1. april for avis, eter og digitale medier, mens ukepressen har 1. juli.

Vårens forhandlinger er berammet til mandag 28. og tirsdag 29. april.

Forhandlingsutvalg

Landsstyret har satt ned følgende forhandlingsutvalg for oppgjøret mellom NJ og MBL:

  • Stein Larsen, NJ (forhandlingsleder)
  • Thomas Spence, NJ
  • Marit Ulriksen, Rana Blad (avis)
  • Finn Våga, Stavanger Aftenblad (avis)
  • Tone Rudberg, Aller Media (uke)
  • Åsne Haugli, Dagens Næringsliv (avis)
  • Frank Lynum, Aftenposten (avis)
  • Henrikke Helland, TV 2 (eter)
  • Pål Hellesnes, Klassekampen (avis)
  • Marit Heiene, Romsdals Budstikke (avis)

Ketil Heyerdahl og Karoline Ramdal fra NJ deltar uten stemmerett.

Forhandlingsutvalgets fullmakter

Det er forhandlingsutvalget som vedtar NJs krav. Landsstyret og arbeidsutvalget skal orienteres om kravene senest ved forhandlingsstart. Forhandlingsutvalget har også fullmakt til å akseptere forhandlingsresultatet og inngå ny tariffavtale på vegne av NJ. Landsstyret skal orienteres om forhandlingsresultatet.

Om det går mot konflikt, har forhandlingsutvalget fullmakten til å bryte forhandlingene, foreta plassoppsigelse og plassfratredelse samt og gjennomføre mekling. Men det er landsstyret som skal ta stilling til meklingsresultatet, etter innstilling fra forhandlingsutvalget, og om det eventuelt skal settes i gang streik.

LES MER: Alle saker om tariffoppgjøret NJ/MBL 2014