Treårige landsmøteperioder?Fra NJs landsmøte 2013. Leif Steinholt har mikrofonen.

Treårige landsmøteperioder?

NJ skal vurdere å gå over til å holde landsmøter hvert 3. år i stedet for annethvert. Landsstyret har satt ned et utvalg som skal ledes av nestleder Hege Iren Frantzen.

Et representativt utvalg fra NJs organisasjon har fått i oppdrag å utrede fordeler og ulemper ved å gå over til å holde landsmøte hvert tredje år, eventuelt endre lengde på selve møtet.

Gruppas mandat er å "drøfte politiske og økonomiske konsekvenser av å gå fra toårig til treårig landsmøteperiode. Utvalget skal også vurdere fordeler og ulemper ved å endre lengde og omfang av landsmøtet med dagens møtefrekvens. Vurderingene skal gjøres med bakgrunn i NJs økonomiske utfordringer".

Innstillingen skal leveres innen 1. juni.

Med seg i utvalget har Hege Iren Frantzen

  • Inge Ove Tysnes som er leder av Frilansjournalistene,
  • landsstyremedlem Marius Tetlie som er ansatt i VG/Schibsted og medlem av Oslo Journalistklubb,
  • Rolf Johansen som er leder av Oslo Journalistklubb og ansatt i NRK,
  • landsstyremedlem Britt Ellen Negård som er leder av NJ i A-pressen og medlem av Hedmark Journalistlag,
  • Gunhild Tinnmansvik som er leder av Bergen Journalistlag og ansatt i TV 2,
  • og Knut Okkenhaug som er ansatt i Adresseavisen/Polaris og medlem av Trondhjems Journalistforening. 

NJs stab skal også delta med en utvalgssekretær.