Trenger enklere regler for bruk av fjernstyrte helikoptre

Trenger enklere regler for bruk av fjernstyrte helikoptre

Stadig flere journalister benytter seg av ubemannede droner, eller helikoptre, for å fotografere fra luften. Dagens regelverk for å få tillatelse til å bruke slike er imidlertid komplisert og tidkrevende. NJ har henvendt seg til Luftfartstilsynet for å få et enklere regelverk.

Luftfartstilsynet arbeider med nye forskrifter for det som kalles "Remotely Piloted Aircraft Systems". NJ mener det er et problem at det i dagens regelverk ikke skilles mellom nytteflyvig for større, bemannede luftfartøyer og de ubemannede farkostene. Et annet problem er at hobbyfotografer kun trenger tillatelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, mens journalister i tillegg må ha tillatelse fra Luftfartstilsynet.

NJ ber om at den nye forskriften på området viser forståelse for pressens samfunnsrolle som informasjonsformidler til allmennheten. Reglene må også differensiere mer mellom hvilke farkoster som brukes.

LES MER: Brevet fra NJ til Luftfartstilsynet

LES MER: Journalisten/Droner i nyhetsjakt