Urimelig inngrep fra Stortinget

Urimelig inngrep fra Stortinget

NJ går i mot Stortingets forslag til å innskrenke journalistenes tilgang til stortingsrepresentantene. NJs leder Thomas Spence ber presidentskapet ta Norsk Presseforbund og journalistene med i en dialog om hvordan sikkerheten i huset kan økes.

 

                                                                                                           

                                                                                                                                          Oslo 20. juni 2013

 

Til Stortingets presidentskap

Kopi: Stortingets administrasjon.

 

Medienes arbeidsvilkår i  Stortinget

 

Norsk Journalistlag (NJ) er gjort kjent med at Presselosjen i møte med Stortingets direktør Ida Børresen 18. juni ble orientert om forslag til endringer i adgangsreglementet for pressen, og som skal behandles av presidentskapet allerede i dag  20. juni.

NJ forstår at Stortinget vurderer og foreslår tiltak for å øke sikkerheten for folkevalgte, ansatte og mediene i nasjonalforsamlingen. NJ vil likevel protestere mot de foreslåtte tiltakene av følgende årsaker:

a) Medienes representanter har kun fått én dags frist for å komme med en uttalelse før presidentskapet skal behandle forslagene, og dette kan ikke på noen måte oppfattes som forsvarlig saksbehandling.

Norsk Presseforbund bør inviteres til å kommentere forslag til endringer i arbeidsvilkårene for norske journalister i Stortinget.

b) Økt trusselbilde må aldri benyttes til å svekke medienes muligheter til å ivareta samfunnsoppdraget: informere om, analysere og kritisere, og overvåke folkevalgte som andre makthavere.

Vi minner om statsminister Jens Stoltenbergs ord og svar på terroren  22. juli : «mer åpenhet og mer demokrati".

c) Forslagene kan oppfattes som at administrasjonen vil begrense antallet journalister, og selv vurdere og avgjøre om, når og hvordan frie medier skal utøve sitt oppdrag overfor stortingsrepresentantene.

Det er et urimelig og uforståelig inngrep i medienes frihet og frie tilgang til kildene.

Vi ber derfor om at forslagene trekkes, og at medienes representanter inviteres til en dialog om mulige tiltak for å øke sikkerheten.

 

Mvh Thomas Spence

Leder i Norsk Journalistlag