Vanskeligere økonomi for NJ

Antallet fullt betalende medlemmer har sunket de siste fem årene, og tendensen er fortsatt nedadgående. Landsstyret har begynt å se på hvilke konsekvenser det kan få for økonomien og aktivitetene i organisasjonen.

Generalsekretær Jahn-Arne Olsen la i dag fram en analyse av NJs økonomi ved ytterligere fall i antall medlemmer som betaler vanlig kontingent. Han har sett på økonomien dersom antallet ordinært betalende medlemmer (studenter, pensjonister og medlemmer med vanskelig økonomi betaler mindre) går ned til hhv 7 000, 6 750 og 6 500 medlemmer.

2013 er budsjettert med 3 millioner i underskudd

I september vedtok landsstyret et revidert budsjett med et underskudd like i underkant av tre millioner kroner. Med en egenkapital på over 17 millioner kroner ved siste årsskifte er dette ikke truende på kort sikt. Men det ikke er bærekraftig i et tidsperspektiv på tre til fem år, skriver generalsekretæren i sitt notat til landsstyret. 

I år har NJ noen utgifter som ikke er årlige. Landsmøtet 2013 kostet nærmere 2,4 millioner kroner, og dette er en utgift som kommer annethvert år. Til gjengjeld koster hovedforandlinger med MBL og NRK mer de årene det ikke er landsmøte, med tariffkonferanser og stor møteaktivitet  Da Elin Floberghagen gikk av som leder, fikk hun etterlønn i et halvt år. En kostnad på 360 000 kroner. Det er også inngått en avtale med generalsekretæren om at han skal gå av i 2015, når han blir 62 år. Det settes av tilsammen vel 1,7 millioner kroner de neste 2,5 årene til denne sluttavtalen. Dessuten har medlemsbladet Journalistens vanskelige økonomi ført til at det er gitt 1 million kroner ekstraordinært fra NJ til Journalisten.  

Hvis antallet vanlige medlemmer synker

Generalsekretæren har sett på hvordan bunnlinja ville se ut dersom NJ har det samme aktivitetsnivået de neste tre årene, men har færre medlemmer enn i dag. 15. oktober i år hadde NJ 7114 fullt betalende medlemmer. Dersom tallet går ned til 7000, viser tallene at NJ over de neste årene går omtrent i balanse. Går tallet ned til 6750 gir det underskudd hvert år framover, gitt samme aktivitetsnivå.

NJs egenkapital er 17 millioner kroner. Det er derfor ikke truende med underskudd på kort sikt. Men det er ikke bærekraftig i tre til fem år framover, skriver generalsekretæren.  

Overskudd i "alle" år

NJ har ikke hatt underskudd siden 2002, heller ikke i landsmøteår der det har vært budsjettert med underskudd. Dette skyldes dels at medlemstallet og dermed også kontingentinntektene økte jevnt og trutt til og med 2008, dels at kostnadene har vært lavere enn budsjettert.

Generalsekretæren skriver at den viktigste konklusjonen nå er at NJ er ute av komfortsonen, og at det neppe er noen vei utenom kutt i aktiviteten dersom medlemstallet fortsetter å synke. Hvor vi skal kutte og hvor omfattende vil være avhengig av en vurdering av medlemsutviklingen fremover.