Vil ha innsyn i arbeidet med evaluering av offentleglova

Hvilke kriterier ligger til grunn for evalueringen av offentleglova? Det vil flere medieorganisasjoner ha svar på og har tatt kontakt med justisministeren.

Loven som trådde i kraft 1. janaur 2009 skulle evalueres i løpet av de neste fem årene. Det betyr at dette må skje i løpet av 2014. Intensjonen med loven var å få bedre innsyn i hva som skjer i offentlig sektor. En evaluering vil blant annet ta sikte på å undersøke om dette faktisk har skjedd. Kriteriene for evalueringen har vært på en intern høring i flere departementer, men til tross for flere henvendelser, har ikke presseorgansiasjonene fått innsyn i hva som diskuteres.

NJ sammen med Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening oppfordrer i et brev justisministeren om å la alle berørte parter få anledning til å komme med innspill. De mener at hvilke kriterier som legges til grunn for evalueringen, vil ha stor betydning for resultatet. Derfor er det viktig å komme inn i prosessen før ansvaret for evalueringen legges ut på anbud.

Organisasjonene påpeker i brevet til justisminister Anders Anundsen (FrP) at offentleglova er et av medienes viktigste verktøy for innsyn og helt avgjørende for å kunne drive en kritisk, undersøkende og uavhengig journalistikk.