Nordisk frilans-protest mot HviterusslandLeder for NJ Frilans, Anette Andresen, sender av gårde underskriftslistene

Nordisk frilans-protest mot Hviterussland

Nordiske frilansere har signert en skarp protest over arbeidsforholdene til hviterussiske kolleger. Samtidig har de samlet inn hele 13.000 kroner for å hjelpe kollegene i Hviterussland til å betale bøtene de får for å frilanse.

Leder av NJ Frilans, Anette Andresen, sendte 1. juli protestbrev og underskriftslister til myndighetene i Hviterussland. På seminaret som samlet frilansjournalister fra hele Norden på Hafjell i mai, sto forholdene for kolleger i Hviterussland høyt på dagsordenen. Det var invitert hviterussiske gjester, og NJ Frilans startet en kronerulling for å hjelpe til med å betale tunge bøter frilanserne i det som blir kalt Europas siste diktatur hyppig blir ilagt.

Forbud mot å frilanse

De nordiske deltakerne undertegnet også et protestbrev til det hviterussiske informasjonsdepartementet. Her påpeker frilanserne blant annet at landets forbud mot frilansing og frilansere er et brudd på internasjonale avtaler og menneskerettighetene.

Ifølge hviterussisk medielov er det bare journalister som jobber fast for et mediehus som får akkreditering og pressekort – noe som er nødvendig å ha for å jobbe som journalist. Dette har blitt et stort problem for mange, ikke minst for de journalistene som tar oppdrag for medier utenfor Hviterusslands grenser.

Og straffen for å bryte det som i realiteten er et forbud mot å være frilanser, er harde bøter. Bare siden april 2014 er 49 bøter blitt gitt til hviterussiske frilansere som jobber for utenlandske medier. Til sammen har myndighetene «ranet» fattige frilansere for mer enn 14.000 euro, eller over 130.000 kroner.

Nordisk frilans-protest mot Hviterussland
Underskriftslistene ble sendt til Hviterusslands informasjonsminister.
Krever lovendring

I brevet uttrykker Nordens frilansere solidaritet med sine kolleger i Hviterussland, og gir sin støtte til kampen som BAJ, Hviterusslands journalistforbund, kjemper for mediefrihet og for at landets journalister skal likebehandles.

De oppfordrer myndighetene til å respektere journalistenes rettigheter og slutte å forfølge de som tar oppdrag for utenlandske medier. I tillegg ber de om at hviterussiske myndigheter avskaffer ordningen som krever at journalister som jobber innenlands må være kreditert – noe som både er i strid med landets grunnlov og internasjonale avtaler Hviterussland har inngått.

Kronerulling mot bøter

Brevet, som både er på engelsk og hviterussisk, ble sendt med de mange underskriftene til informasjonsdepartementet i Minsk den siste dagen i juni. Også den nærmeste ambassaden, i Helsingfors, får en utgave av protestbrevet gjennom frilansgruppen i det finske forbundet.

I tillegg til underskriftkampanjen, ble det samlet inn «bøte-penger» som skal dekke den solide gjelden frilanserne har opparbeidet gjennom bøteleggingen til regimet til president Lukasjenko, Europas siste diktator.

En opptelling etter at aksjonen ble avsluttet 1. juli, viser at hele 10.000 kroner merket "Belarus" er kommet inn på kontoen til NJs Solidaritetsfond. Innen pengene ble overlevert i Hviterussland i høst, var summen vokst til 13.000 kroner.

Se mer om innsamlingen her:Støtt bøtelagte journalister i Hviterussland


Les: Brevet til Hviterussland (engelsk versjon)

 

Mer om:  NJ og Hviterussland