83 prosent leser aviser - på papir eller nett

83 prosent leser aviser - på papir eller nett

- Selv om mediehusene fortsatt står foran krevende utfordringer, er det tegn til at bunnen ble nådd i 2016, sier NJs leder Thomas Spence. 40 prosent av mediehusene noterer opplagsøkning, og hele 83 prosent av befolkningen over 12 år bruker daglig journalistikk fra mediehusene. -Det er en solid grunnmur å jobbe videre på, mener han. Mediebedriftenes Landsforening la fram opplagstallene i dag.

- Opplagstallene vi nå legger frem viser at vi lager gode produkter til brukerne, og brukerinntektene blir stadig viktigere for mediehusene, sier Randi S. Øgrey, adm. dir. i MBL.

Det er stadig færre som leser papirutgavene, nå viser tallene at halvparten av oss leser papir, dvs 49 prosent. 62 prosent leser avisenes nettutgaver og 42 prosent leser mobilutgavene.

Avisenes nettaviser, målt gjennom Forbruker & Media, økte med 2 prosent fra 2015 til 2016, mobilutgavene økte med 2,7 prosent, mens papirutgavene falt med 12,8 prosent. For mediehusene samlet er tilbakegangen på 3,7 prosent.

VG, Dagbladet og Aftenposten er størst

Norges fem største mediehus i samlet leserdekning er VG (2 358 000), Dagbladet (1 476 000), Aftenposten (1 214 000), Dagens Næringsliv (513 000) og Bergens Tidende (316 000).

For første gang på mange år kan mange titler vise til opplagsfremgang. 92 av 228 titler hadde opplagsvekst i 2016. Opplagsutviklingen er fortsatt preget av overgangen fra papir til betalt digitalt abonnement. Av totalopplaget var 63 prosent komplettabonnement, dvs. både papir og digital, men den største økningen har andelen rene digitalabonnement, som øker fra 7,5 prosent til 12,9 prosent.

Adeministrerende direktør Øgrey sier det ikke er noen tvil om at det digitale moms-fritaket har hatt positiv effekt på opplagsutviklingen.

Mens papiropplaget sank med 7,8 prosent, økte digitalopplaget med 8,6 prosent. Totalopplaget for norsk aviser er ca. 2 millioner eksemplarer. Det rene papiropplaget utgjør 24,1 prosent – ned fra 29,4 prosent i 2015. 

Dagbladet, Aftenposten Junior og Fredrikstad Blad øker

Av de 92 avisene med opplagsfremgang, er det Dagbladet som øker mest med vel 3 800 eksemplarer. Dette skyldes økt salg av digitalabonnement, som inkluderer den elektroniske utgaven av papirutgaven. Av ukeavisene er det Aftenposten Junior som også i år øker mest med vel 2 700 eksemplarer til et totalopplag på snaut 28 000 eks. Svært mange lokalaviser har også opplagsfremgang, blant andre Fredrikstad Blad som øker med nesten 2 300 eks.