Alle medlemmer i NRK tas ut fra første dagNorsk Journalistlags forhandlingsutvalg i NRK.

Alle medlemmer i NRK tas ut fra første dag

Dersom forhandlingene mellom Norsk Journalistlag og NRK/Spekter ikke ender med et resultat hos Riksmekleren mandag 14. mai, blir det streik fra tirsdag 15. for alle NJs medlemmer i NRK.

Arbeidsutvalget i Norsk Journalistlag vedtok streikeuttaket i sitt møte 9. mai.

Alle som var medlemmer i Norsk Journalistlag da vi sendte plassoppsigelsen 30. april, går dermed ut i streik fra den eventuelt iverksettes. Fristen er 14. mai ved midnatt, men ofte går slike meklinger på overtid utover natta.

Omkring 40 personer har enten meldt seg inn, eller blitt flyttet fra medlemskap andre steder og til NRK-klubber, etter at vi sendte plassoppsigelsen. Plassoppsigelse og plassfratredelse for disse er ettersendt Riksmekleren, og disse medlemmene gårogså  ut i streik etterhvert som fristene er oppfylt. De dette gjelder, samt deres klubbledere, får direkte informasjon fra Norsk Journalistlag om dette.

Det er dessuten enkelte medlemmer som er unntatt streik, eller som er gitt dispensasjon på bakgrunn av at NRK har et særlig beredskapsansvar.

Pressemelding: 1700 journalister i NRK kan være i streik på tirsdag

Norsk Journalistlag har bestemt seg for å ta alle sine medlemmer i NRK ut i streik umiddelbart dersom meklingen mandag 14. mai ikke resulterer i løsning. Fristen for å bli enige er ved midnatt, og det kan dermed bli streik natt til tirsdag 15. mai.  

-Dette er det riktige streikeuttaket for organisasjonen denne gangen, sier Norsk Journalistlags leder Hege Iren Frantzen, om avgjørelsen om å ta alle medlemmene ut fra første streikedag.

Hun sier forhandlingsutvalget møter NRK og Spekter hos Riksmekleren med ønske om å finne en løsning, men at Norsk Journalistlags medlemmer i NRK er villige til å kjempe for kravene, og at organisasjonen er godt rustet i tilfelle det blir arbeidskonflikt.

Plassfratredelsen ble sendt fra Norsk Journalistlag til NRKs arbeidsgiverforening, Spekter, og Riksmekleren på Kristi Himmelfartsdag, fire dager før meklingen.

– Medlemmene våre mener avstanden på 110 000 kroner mellom NRKs journalister og kollegene i de andre store mediehusene må reduseres. Vi så dermed ikke noen mulighet for å godta Spekters krav fordi denne forutsetningen vil trolig få motsatt effekt, sa Richard Aune, som er leder for Norsk Journalistlags medlemmer i NRK, etter at det ble brudd i forhandlingene med NRKs arbeidsgiverforening, Spekter.

– Ingen av våre medlemmer skal ha en kompetanse som går ut på dato. Vi må forsikre oss om at NRK følger oss opp, og gir den kompetansen som er nødvendig. Dette ble avvist i de innledende forhandlingene med NRK, men er veldig viktig for vår medlemmer, sier han.

Norsk Journalistlag krever dessuten lønnsmessig likebehandling av tilkallingsvikarer.

– Det fikk vi ikke i forhandlingene, og det skuffer oss, sier Aune.

Norsk Journalistlag har i forkant av meklingen gitt enkelte dispensasjoner på bakgrunn av at NRK har et særlig beredskapsansvar.

………..

For ytterligere kontakt:

Leder i Norsk Journalistlags leder, Hege Iren Frantzen, mobil 901 36 989

Forhandlingsleder, og leder for Norsk Journalistlags medlemmer i NRK, Richard Aune, mobil 901 20 085