Dramatisk kutt i pressestøtten

Dramatisk kutt i pressestøtten

– Vi er både overrasket og svært skuffet over at regjeringen foreslår å kutte i pressestøtten. Dette er et uforsvarlig svar fra regjeringen på bransjens utfordringer, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Pressestøtten er viktig for norske medier, og regjeringen har selv konkludert med at dette er en støtte som fungerer og bidrar til mediemangfold i Norge. Likevel legger regjeringen opp til et nettokutt i pressestøtten på nærmere 19 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2018.

Se Hege Iren Frantzens kommentar til budsjettet

– Nå har regjeringen hatt Mediemangfoldsutvalget i arbeid i 1,5 år. Utvalget har kommet med mange gode forslag til hvordan Stortinget kan hjelpe mediebransjen gjennom omstillingen bransjen er i. Det er derfor håpløst og en fortvilende situsasjon for mediehusene at svaret fra regjeringen er å kutte pressestøtten - en støtte som nettopp bridrar til at det er et mangfold av medier som kan avdekke viktige saker i det norske samfunnet, sier Frantzen.

– Det kan bli et problem for demokratiet hvis pressen ikke får tid til å avdekke viktige saker på grunn av nedbemanning og dårlig økonomi. Vi hører stadig politikere som reagerer på at de ikke lenger blir konfrontert med kritiske spørsmål fra journalister, og vi hører at dommere og advokater savner journalistene i norske rettssaler og advarer mot hva som kan skje dersom ikke journalistene lenger er tilstede. Vi hører om lokalpolitikere som savner journalistene på kommunestyremøtene, og vi vet at det er er områder som ikke blir dekket.

Hvis regjeringen hadde kommet med 7 millioner nye penger til en innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018, hadde det vært bra. Men når dette kommer som et resultat i at de kutter pressestøtten er det vanskelig å være positiv til dette.

Innovasjonspott

I budsjettforslaget foreslår regjeringen en innovasjonsrettet tilskuddsordning.

– Hvis regjeringen hadde kommet med 7 millioner kroner i nye penger til en innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018, hadde det vært bra. Men når dette kommer som et resultat i at de kutter pressestøtten er det vanskelig å være positiv til dette, sier Frantzen. 

Ingen endring i mva-fritak

Nj mener det er svært skuffende at Regjeringen avviser Mediemangfoldsutvalgets forslag om å gi fritak for merverdiavgift for alle nyhets- og aktualitetsmedier.

– Fritaket må også inkludere medier som dekker få stoffområder, men dekker disse i dybden, og gjelde for salg av enkeltartikler fra publikasjoner som er omfattet av momsfritaket. NJ mener at dagens situasjon er en urimelig og inkonsekvent forskjellsbehandling, sier Frantzen.

Finansdepartementet anslår at en utvidelse av fritaket dreier seg om 10-30 millioner kroner i året.

– For staten er dette småpenger. Det er viktig å ta med i vurderingen at mange nisjemedier når et publikum som i mindre grad bruker de tradisjonelle nyhetsmediene. Vi tenker da på den økende andelen av unge mennesker, spesielt unge kvinner, som ifølge Mediemangfoldsutvalgets rapport sjelden eller aldri oppsøker nyhetsmediene.

NRK-lisensen og IJ

Medieforliket forpliktet partiene til å sørge for at NRK får kompensert for lønns- og prisstigning, og økningen på 55 kroner er i tråd med dette forliket.

Institutt for journalistikk er viktig for den omstillingen og utviklingen norske medier står oppe i, og for at journalistene kan få god etter- og videreutdanning. Derfor er vi glad for at støtten til IJ beholdes.