Uklokt forslag fra Giske

Kulturminister Trond Giske har fått mye kritikk for forslaget om endring av NRK-plakaten i tilknytning til dekningen av valg. Det er det all grunn til, mener Norsk Journalistlag (NJ), som i dag stiller på høringen i familie- og kulturkomitéen på Stortinget.

Uansett hvordan man tolker dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstol, kan én ting slås fast: En medieeier skal aldri blande seg inn i de løpende journalistiske beslutningene. NRKs politiske journalistikk skal ikke gis føringer som strider mot redaksjonell uavhengighet.

Problemet er at den ytre rammen som eiere har lov til å sette rundt utøvelsen av den daglige redaksjonelle driften, er overtrådt med Giskes forslag. Dermed blir det enda viktigere for NRKs redaktør og journalister å markere sin frie redaksjonelle stilling.

Forslaget til Giske lyder at:
"NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg.
Samtlige partier og lister over en størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen".

Kulturministeren hevder at den norske stat etterlever dommen fra Strasbourg om politisk tv-reklame, ved å legge til disse to setningene i NRK-plakaten. Etter vår mening er det uholdbart å pålegge journalistene i statskanalen hvordan de redaksjonelt skal dekke valg, slik det særlig kommer til uttrykk i andre setning. NRK-journalistene skal ikke brukes til å løse politiske problemer, som i tillegg setter deres redaksjonelle integritet på prøve.

Den første setningen er derimot en overordnet føring på NRKs samfunnsoppdrag som allmennkringkaster, og etter NJ syn i tråd med eiers rett til å definere hvilke formål og grynnsyn redaktøren skal ta journalistiske avgjørelser innenfor. Dette handlingsrommet, som for eksempel også kan inneholde instrukser om at virksomheten skal preges av høy presseetisk standard, foreligger allerede i dagens NRK-plakat. Strategisk velger derfor Giske i sin argumentasjon for endringen å sitere NJs tidligere høringsuttalelse om plakatens eksistens, der det påpekes at NJ er "positiv til at det etableres en plakat for NRK, som klargjør krav og forventinger til allmennkringkasteren". Det imidlertid Giske unnlater å vise til, er at vi også la til en setning om at det er prinsipielt viktig at "regjering og storting deretter ikke blander seg inn i verken driften av NRK eller innholdet i sendingene".

Den tre måneder gamle mediefridomslova sier at eiere ikke skal blande seg inn i avgjørelser om for eksempel utvelgelse av redaksjonelt materiale, presentasjon av oppfatninger/vinklinger eller bruk av journalistiske arbeidsmetoder. En instruks om hvilke partier NRK skal slippe til i sine løpende valgsendinger, er nettopp et inngrep i disse redaksjonelle vurderingene som publikum skal ha tillit til at ikke er påvirket av utenforliggende forhold.

I tillegg roper NJ et varsko i forhold til mulige fremtidige politiske behov for endring av plakaten. Etter vår mening er den for detaljert allerede i dag, og at det nå åpnes for hyppige tillegg er ikke en heldig utvikling. NRK bør kunne forvente forutsigbare og langsiktige rammer og styringssignaler fra eieren.

Dette debattinnlegget av NJs leder Elin Floberghagen og NJ-advokat Ina Lindahl står i Dagens Næringsliv i dag.