Endringer i landsstyret

Anette Selmer-Andresen og Eirin Larsen har begge gått ut av landsstyret i løpet av sommeren. Monica White Martinsen (NRK) rykker opp på fast landsstyreplass fra 1. vara.

Ny 1. vara og fast møtende i landsstyret er Trude Furuly (NJ Student). Anette Selmer-Andresen var 2. vara til AU. Landsstyret vil ta stilling til hvem som skal tre inn på denne plassen, på sitt første møte over sommeren, 27.-28. september.

Eirin Larsen var valgt inn på varaplass, og alle varamedlemmene rykker dermed en eller to plasser oppover. Landsstyret har nå 6 varamedlemmer.