Enighet i Utdanningsforbundet

Partene i lønnsoppgjøret i Utdanningsforbundet ble torsdag 7. juni enige om et generelt lønnstillegg på 3,02 prosent.

Det ble i tillegg avsatt en pott for å rette opp i mulige kjønnsbaserte lønnsforskjeller.

Norsk Journalistlag forhandler i Utdanningsforbundet for de ansatte i Fagbladet Utdanning, forbundets tidsskrifter og nettpublikasjon.

Forhandlingsutvalget besto av Paal Svendsen, Kirsten Ropeid og Stein Svendsen.