Fem fra tariffkonferansen 2017Jarl Vidar Meling fra TV Haugaland var en av de ivrige deltakerne under NJs tariffkonferanse 2017. Foto: Ståle Lidsheim/NJ.

Fem fra tariffkonferansen 2017

Fem av omkring 100 ivrige tillitsvalgte fra hele landet og alle tariffområder forteller fra sine to dager på tariffkonferansen der de har diskutert NJs framtidige tariffpolitikk. Fra store og små redaksjoner, i store og små tariffområder, trykker ikke nødvendigvis skoen på samme område over alt.

Jarl Vidar Meling, TV Haugaland

1. På hvilken måte er denne tariffkonferansen nyttig for deg?
Det har vært veldig nyttig. Meget gode debatter over et bredt spekter.
I tillegg har det vært kjekt å bli bedre kjent med nye mennesker. Sterkt faglig og sosialt.

2. Hva mener du er det viktigste NJ må gjøre på tariffronten framover?
Heving av minstelønn og gi bedre kompentensasjon for kompetanse.

Hvorfor?
Fordi vi er nødt til å heve attraktiviteten og statusen til yrket. Også viktig for å rekruttere nye journalister.

3. Hvilket framforhandlet tariffgode er det medlemmene kjenner for lite til, mener du?
Vet ikke

Fem fra tariffkonferansen 2017

Tor-Erling Thømt Ruud, VG

1. På hvilken måte er denne tariffkonferansen nyttig for deg?
Nyttig å høre hvordan det står til i andre redaksjoner. Å ta med seg erfaringene fra hele landet blir viktig i tariffarbeidet.

2. Hva mener du er det viktigste NJ må gjøre på tariffronten framover?
Jeg kommer fra en stor redaksjon hvor det stort sett er ordnede former, og det er oppsiktsvekkende å høre at flere jobber under dårlige ordninger. Her er det viktig å gjøre en god NJ-jobb fremover!

Hvorfor?
Det skal være bra og levedyktig å være journalist også i fremtiden.

3. Hvilket framforhandlet tariffgode er det medlemmene kjenner for lite til, mener du?
Det er vanskelig å svare på, men jeg opplever som klubbleder at vi har goder som er fremforhandlet både sentralt og lokalt som medlemmer ikke kjenner godt nok til, men det får jeg kanskje ta litt på min egen kappe.

Fem fra tariffkonferansen 2017

Kirsten Ropeid, Utdanning

1. På hvilken måte er denne tariffkonferansen nyttig for deg?
Vi er et av NJs minste tariffområder. Debatten er naturlig nok dominert av situasjonen i de store tariffområdene. Det virker kanskje paradoksalt, men dette hjelper meg å analysere vår situasjon bedre.

2. Hva mener du er det viktigste NJ må gjøre på tariffronten framover?
Etter å ha hørt debatten, tror jeg det blir svært viktig å få hensiktsmessige ordninger for turnus. Dét er viktig også for oss som har svært lite turnus. 

Journalistens oppgave er ikke bare å være på plass når det skjer. Det er også å lure på ting og undersøke. Hvis det blir for så billig for arbeidsgiver å ha journalister i beredskap døgnet rundt, kan det være med på å svekke forventningene om at alle journalister også skal prøve å finne ut av kritikkverdige ting som skjer i det stille.

3. Hvilket framforhandlet tariffgode er det medlemmene kjenner for lite til, mener du?
Jeg veit ikke om det kan kalles et framforhandla gode. Men jeg tror ikke alle medlemmer i små klubber erkjenner hva den hjelpa NJ sentralt kan gi deres klubb i forhandlinger med lokal arbeidsgiver, har betydd for deres lommebok.

Fem fra tariffkonferansen 2017

Anne Jo Lexander, Askøyværingen

1. På hvilken måte er denne tariffkonferansen nyttig for deg?
Gir god innsikt i hva som faktisk rører på seg i de ulike mediene og ikke minst gir bakgrunn for forskjellige utfordringer og meninger som blir viktige å ta med seg videre - alle kan ikke gjøres til lags, men godt å være klar over ulike synspunkter og hvorfor. 

2. Hva mener du er det viktigste NJ må gjøre på tariffronten framover?
Å være i forkant med tanke på felles avtale (avis, nett, eter og digital) og timebasert ulempe. Mange gode diskusjoner og engasjement rundt lønnsnivå. Samme med det å sikre midlertidige og frilanseres lønn/arbeidsvilkår - det bør være i alles interesse. 

3. Hvilket framforhandlet tariffgode er det medlemmene kjenner for lite til, mener du?
Personlig tok det et par år før jeg kjente til at pålagt overtid skal føres opp med minst to timer. Og da var det heller ikke mange rundt meg som var klar over dette.

Fem fra tariffkonferansen 2017

Annette Hobson, NRK Dokumentar og samfunn

1. På hvilken måte er denne tariffkonferansen nyttig for deg?
Det er nyttig og interessant å se hvor mangefasettert og sammensatt NJ er, og med det, norske journalister og norsk journalistikk. Samtidig så er problemstillingene og synet på hva som blir viktig til neste års forhandlinger, forbausende like. 

2. Hva mener du er det viktigste NJ må gjøre på tariffronten framover?
Jobbe for at kompetanseheving, både formel, og uformell belønnes, trygge arbeidsvilkår for journalister, heve minstelønnssatsene, og jobbe (for gode ordninger) for midlertidig ansatte.

Hvorfor?
Journalistyrket og journalistikken er i endring, samtidig er det også et håndverk som må utvikles og stimuleres, både praktisk og intellektuelt. Vi må alle hele tiden utvikle oss for å være aktuelle og oppdatere håndverket vårt.

3. Hvilket framforhandlet tariffgode er det medlemmene kjenner for lite til, mener du?
Veldig mange medlemmer tror at fremforhandlede goder, som ikke er rene penger eller økonomiske rettigheter, er noe bedriften er "snille" og tilbyr og at det er en "god" arbeidsplass. Få er bevisst at mange ting, fra skjermbriller til avspasering, ferie, og når den kan tas ut, er goder som har blitt fremforhandlet av fagforeningene. Vi bør bli flinkere til å synliggjøre arbeidet fagforeningen har gjort og daglig gjør.