Foreslår sanksjoner ved mangelfull journalføringFra møtet i Arkivlovutvalget: NP-jurist Kristine Foss, tidligere generalsekretær i NR Nils E. Øy, Norsk Journalistlags medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud og journalist i Raumnes, Thomas Frigård.

Foreslår sanksjoner ved mangelfull journalføring

– For å sikre reelt innsyn i forvaltningen, bør det innføres reaksjoner og bruk av tvangsmulkt for brudd på lov om journalføring, mener presseorganisasjonene.

Arkivlovutvalget skal innen 1. mars neste år komme med forslag til revisjon av arkivloven. I sitt skriftlige innspill til lovutvalget, foreslår presseorganisasjonene:

  • Loven bør gi bestemmelser om administrative sanksjoner og bruk av tvangsmulkt ved brudd på krav til journalføring.
  • En lovfesting av kravene til når journalføring og publisering skal skje.
  • Journalføringsplikten for organinterne dokumenter og plikt til å opplyse om saksbehandler må gjeninnføres.

Les forslagene i sin helhet her