Forhandlingene i NRK er i gangRichard Aune presenterer NJs krav under åpningsmøtet for lønnsforhandlingene i NRK 2018.

Forhandlingene i NRK er i gang

– Våre medlemmer forstår ikke at vi er 110.000 kroner mindre verdt enn kollegaer i andre store mediehus. Vi ber ikke om å bli lønnsledende, men det er en tydelig forventning om at noe blir gjort med den store lønnsforskjellen, sier Richard Aune, NJs forhandlingsleder i NRK.

Forhandlingene i NRK startet mandag 16. april. Det er satt av fem dager, med frist for enighet fredag 20. april, klokken 15.00.

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør, som betyr at det både skal forhandles om lønn og rettigheter. 

– Folk er misfornøyde. Det er stor oppmerksomhet og forventninger til dette oppgjøret, og det ser vi gjennom initiativ og aktiviteter i klubber landet rundt, for å markere forhandlingsstart i dag. 

Aune mener at NRK ikke skal være lønnsledende, men at det ikke er holdbart at forskjellen mellom lønnsnivået i NRK og de andre store mediehusene forblir så store, og at fjorårets oppgjør ikke bidro til endring i dette (se oversikt under). 

NJs forhandlingsutvalg i NRK:

  • Richard Aune, leder NRKJ (forhandlingsleder)
  • Rolf Johansen, 1. Nestleder NRKJ
  • Hege Fagerheim, 2. Nestleder NRKJ
  • Berit Rekaa, NRKJ Dagsrevyen
  • Lars Toverud, NRKJ Dokumentar og Samfunn
  • Mari Rollag Evensen, NRKJ Rogaland
  • Ingerid Langeland Olderbakk, NRKJ Hordaland
  • Elin Nykaas, tariffansvarlig NJ
  • Ketil Heyerdal, NJ
  • Dag Idar Tryggestad, nestleder NJ

Se lønnsstatistikk for 2017 her

Forhandlingene i NRK er i gang
 Forhandlingene i NRK er i gang