Generelt tillegg på 11 000 kr i DiscoveryNJs forhandlingsutvalg i Discovery i møterom Kasino, møtte med både ess og jokere under lønnsforhandlingene. Fra venstre Maria Rinde, Kjetil Ruud, Jon Hernæs og Marianne Aambø

Generelt tillegg på 11 000 kr i Discovery

Årets lønnsforhandlinger mellom Norsk Journalistlag og Discovery Networks Norway AS endte med 10 000 kroner i økning på minstelønnssatsene og 1 000 kroner i økning på personlig tillegg. Dessuten er det satt av en pott på 12 000 kroner til lønnsjusteringer som skal fordeles etter avtale mellom bedriftsledelsen og klubben.

Resultatet gir en gjennomsnittlig lønnsøkning på 16 171 når stigeopprykk inkluderes. Lønnsøkningen skal totalt være på minst 2,5 prosent av den enkelte medarbeiders bransjelønn.

Virkningsdato for tilleggene i årets oppgjør er 1. april 2017.

Rådgiver Karoline Ramdal i NJ var forhandlingsleder.