Hvilke goder er viktige for deg?Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad samler 120 tillitsvalgte for å diskutere NJs prioriteringsområder framover.

Hvilke goder er viktige for deg?

I juni samler NJ 120 tillitsvalgte og ansatte til den største tariffkonferansen i lagets historie. Formålet er å starte arbeidet med å stake ut NJs nye tariffpolitikk.

– Tillitsvalgte fra hele landet og ulike delene av organisasjonen er invitert til en gedigen workshop. Vi gir klubbledere og andre tillitsvalgte en unik mulighet til å påvirke hva som skal være viktige prioriteringsområder for NJ fremover, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.

– Nå er det viktig at alle inviterte melder seg på, eller gir beskjed dersom de ikke kan delta. Da kan andre få muligheten. Dette blir årets viktigste konferanse, sier nestleder Dag Idar Tryggestad

For å understreke viktigheten av konferansen vil hele landsstyret med vararepresentanter delta. Det vil også komme eksterne gjester som skal utfordre oss på fremtidige tariffutfordringer.

– Konferansen skal ikke fatte beslutninger, men vi håper på gode diskusjoner rundt hva som er viktig for NJ å prioritere i fremtidige forhandlinger, sier tariffansvarlig Stein Larsen. Han viser også til den pågående diskusjonen mellom NJ og MBL om en mulig sammenslåing av de ulike avtalene til en avtale innenfor MBL-området.

NJ har tidligere streiket for ferie, og vi vet fra tidligere oppgjør at både fototillegg, fritak for kveldsvakter ved aldersgrense og andre goder har vært under hardt press.

– Vi opplever at motparten til stadighet går til angrep på enkeltgoder, og at de i sum forsøker å minske verdien av våre avtaler. Det har vi til nå greid å slå tilbake. Samtidig er det viktig at vi har et tidsriktig avtaleverk. Da kan det være at det er nye goder som det er viktige å kjempe for, sier nestleder Dag Idar Tryggestad.

Han gir ros til forhandlerne i NJ som i oppgjøret i NRK i fjor fikk inn en viktig formulering som skaper større bevissthet om at også arbeid i sosiale medier er å definere som del av arbeidstiden.

– Journalister har ikke lenger en eller to deadliner å forholde seg til, og våre medlemmer opplever i stadig større grad at retten til fritid ikke blir respektert fra arbeidsgivers side. Da er det viktig å få på plass et avtaleverk som ivaretar både hensynet til fritid, men at arbeid utover den regulerte arbeidstiden kompenseres riktig, legger Hege Iren Frantzen til.

Invitasjonen til å delta på konferansen i Oslo 6.-7. juni er sendt til et representativt utvalg av tillitsvalgte i hele organisasjonen. Er ikke du blant de inviterte, er det mulig å melde sin interesse til stein.larsen@nj.no.