Inflasjon i taushetsplikt

Inflasjon i taushetsplikt

De siste tiårene har politikerne latt det gå inflasjon i taushetskulturen vår. Siden slutten av 90-tallet har tallet på taushetspliktbestemmelser i lovverket mer enn doblet seg, fra 100 til 207 bestemmelser, viser en gjennomgang Norsk Journalistlag har gjort av lovverket.

Vi mener at nå må det dras i nødbremsen.

Forvaltningslovutvalget utreder for tiden behovet for revisjon av forvaltningens regler om taushetsplikt.

Inflasjon i taushetsplikt (kronikk av Hege Iren Frantzen og Ina Lindahl Nyrud, DN 3. okt. 2017)

Norsk Journalistlag har fem forslag for å forbedre lovverket:

  1. Kritikk av forvaltningen faller utenfor taushetsplikten.
  2. Også når det foreligger taushetsbelagte opplysninger, skal det foretas en konkret interesseavveining, der det særlig skal tas hensyn til sakens allmenne interesse og medias rolle.
  3. Fødselsnummer er ikke en sensitiv personopplysning.
  4. Taushetsplikt om eiendomsskatt er for altomfattende.
  5. Taushetsplikt må bare reguleres i lov.

Les NJs taushetspliktundersøkelse her.

Se oversikt taushetspliktbestemmelser i lovverket her.