Kandidatene til landsstyret 2017-19

Kandidatene til landsstyret 2017-19

Her er oversikten over alle de 32 kandidatene til Norsk Journalistlags landsstyre. Endelig innstilling og valg skjer på landsmøtets siste dag, 23. mars.

Les også kandidatenes svar på Hvorfor vil du være med i landsstyret?

Kandidater som søker gjenvalg:

STEIN AKRE (49)
TV 2, Oslo 

Perioder i landsstyret/vara: 0/1

Lokallag: Oslo
Konsern: TV 2

Andre tillitsverv: Nestleder Klubb2.

Mobil: 414 23 307
Epost: stein.akre@tv2.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

ANETTE ANDRESEN (42)
Frilanser 

Perioder i landsstyret/vara: 0/1 

Lokallag: NJ Frilans/Oslo
Konsern:

Andre tillitsverv:Nestleder NJ Frilans, leder NJ frilans 2014-2016, medlem NJs forsikringsutvalg og Stip-styret.

Mobil: 415 19 115
Epost: anetteandresen@mac.com

Kandidatene til landsstyret 2017-19

HEGE IREN FRANTZEN (42)
NRK Nyheter (permisjon), Oslo 

Perioder i landsstyret/vara: 5/0

Lokallag: Oslo
Konsern: NRK

Andre tillitsverv: Nestleder i NJ 2013-2017, nestleder i Norsk Presseforbund, styreleder i Journalisten, styremedlem i Nordisk Journalistforbund, Kopinor og Norwaco.

Mobil: 901 36 989
Epost: hege.iren.frantzen@nj.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

EVA THERESE GRØTTUM (32)
VG, Oslo 

Perioder i landsstyret/vara: 0/1

Lokallag: Oslo
Konsern: Schibsted

Andre tillitsverv: Sekretær i klubbstyret i VG, medlem av NJs vedtektsutvalg.

Mobil: 977 01 064
Epost: evag@vg.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

HENRIKKE HELLAND (46)
TV 2, Bergen 

Perioder i landsstyret/vara: 2/0

Lokallag: Bergen
Konsern: TV 2

Andre tillitsverv: Leder Klubb 2, medlem Stup-styret. Kompetanseutvalgs-medlem NJ.

Mobil: 911 36 639
Epost: henrikke.helland@tv2.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

PÅL HELLESNES (42)
Klassekampen, Oslo 

Perioder i landsstyret/vara: 1/1

Lokallag: Oslo
Konsern:

Andre tillitsverv: Vara i OJ-styret, Klubbleder i Klassekampen.

Mobil: 957 84 048
Epost: paalh@klassekampen.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

LARS DØVLE LARSSEN (49)
Tønsbergs Blad, Tønsberg 

Perioder i landsstyret/vara: 0/3

Lokallag: Vestfold
Konsern: Amedia

Andre tillitsverv: Klubbleder Tønsbergs Blad, leder av NJ Amedia.

Mobil: 901 75 650
Epost: lars.dovle.larssen@tb.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

MONICA WHITE MARTINSEN (49)
NRK Nordland, Bodø 

Perioder i landsstyret/vara: 0/1

Lokallag: Helgeland og Salten
Konsern: NRK

Andre tillitsverv: Styremedlem i NRKJ, tillitsvalgt for distriktsdivisjonen i NRK. Har vært styremedlem i journalisten i 2 år, og er vara til styret i NRK for NRKJ.

Epost: monica.white.martinsen@nrk.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

ROBIN MORTENSEN (39)
NRK Finnmark, Alta 

Perioder i landsstyret/vara: 1/1

Lokallag: Finnmark
Konsern: NRK

Andre tillitsverv: Regiontillitsvalgt NRKJ Nord-Norge, leder Finnmark Journalistlag fra 2011-15, klubbleder i Finnmark Dagblad 2007-2012 og klubbleder NRK Finnmark 2014-16.

Mobil: 932 29 664
Epost: robin.mortensen@nrk.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

BRITT-ELLEN NEGÅRD (61)
Glåmdalen, Kongsvinger 

Perioder i landsstyret/vara: 2/0

Lokallag: Hedmark
Konsern: Amedia

Andre tillitsverv:Klubbleder, lokallagsleder, styremedlem NJ Amedia.

Mobil: 480 27 321
Epost: ben@glomdalen.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

HÅKON OKKENHAUG (49)
Trønder-Avisa, Steinkjer 

Perioder i landsstyret/vara: 4/2

Lokallag: Nord-Trøndelag
Konsern:

Andre tillitsverv: Nestleder i STUP-styret og leder i FriStup-styret.

Mobil: 932 02 220
Epost: hokken@t-a.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

CHRISTER PEDERSEN (50)
iTromsø, Tromsø 

Perioder i landsstyret/vara: 1/0

Lokallag: Troms
Konsern: Polaris

Andre tillitsverv: Leder NJ Polaris, medlem forhandlingsutvalget NJ-MBL.

Mobil: 416 31 070
Epost: christer.pedersen@itromso.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

TORALF SANDÅKER (62)
Frilanser 

Perioder i landsstyret/vara: 2/0

Lokallag: NJ Frilans/Vestfold
Konsern:

Andre tillitsverv: Styre- og AU-medlem, NJ frilans (til 2018), medlem forhandlingsutvalg Frilansavtale/MBL 2016

Mobil: 971 82 675
Epost: ts@mimesis.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

LENE SVENNING (44)
LO Media, Oslo 

Perioder i landsstyret/vara: 0/2

Lokallag: Oslo
Konsern:

Andre tillitsverv: Klubbleder i LO Media.

Mobil: 918 79 132
Epost: lene.svenning@lomedia.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

DAG IDAR TRYGGESTAD (42)
Bergens Tidende, Bergen 

Perioder i landsstyret/vara: 0/1

Lokallag: Bergen
Konsern: Schibsted

Andre tillitsverv: Klubbleder Bergens Tidende, nestleder Bergen Journalistlag,  medlem av lønnsutvalget og vedtektsutvalget i NJ, fungerende leder i NJ Schibsted.

Mobil: 970 70 937
Epost: dag.tryggestad@bt.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

Nye kandidater:

PAUL SIGVE AMUNDSEN (41)  
Frilansfotograf, Bergen  

Lokallag: NJ Frilans
Konsern:  

Tillitsverv: Nestleder Pressefotografenes Klubb 2013-2016.

Mobil: 932 83 444
Epost: amundsenpaul@gmail.com

Kandidatene til landsstyret 2017-19 

TERJE ANDRESEN (62)
Sarpsborg Arbeiderblad, Sarpsborg

Lokallag: Østfold
Konsern: Amedia

Tillitsverv: Styremedlem i NJ-klubben i Sarpsborg Arbeiderblad siden 1990, leder de siste 15 årene, leder i Østfold Journalistlag.

Mobil: 917 53 666
Epost: terje.andresen@sa.no

 
Kandidatene til landsstyret 2017-19

ARNE INGMAR EGGEN (57) 
Agderposten, Arendal.
Tidligere Østlandets Blad.

Lokallag: Agder
Konsern: Agderposten Medier

Tillitsverv: Verneombud, klubbleder, ansattes representant i konsernstyret, leder av konsernlaget

Mobil: 916 45 145
Epost: 
arne.ingmar.eggen@agderposten.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

TRUDE FURULY (22)
NRK (praktikant), tidligere Østlandets Blad. Nå student Høgskulen i Volda

Lokallag: Møre og Romsdal
Konsern:

Tillitsverv: Leder NJ Student 2016, leder NJ Volda 2016-2017, vara til lokallagsstyret i Møre og Romsdal 2016-2017.

Mobil: 454 16 528
Epost: trude.furuly@nrk.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

MARIT HELLAND (52) 
Budstikka, Bærum

Lokallag: Akershus
Konsern: 

Tillitsverv: Medlem klubbstyret Budstikka, leder Akershus Journalistlag 2006-2013, leder Gull og Gråsteinkonferansen 2005-2015.

Mobil: 905 06 381
Epost: marit.helland@budstikka.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

OLE-OTTAR KARLSEN HØGSTAVOLL (28)
Vikebladet Vestposten, Ulsteinvik. Tidligere NRK Møre og Romsdal

Lokallag: Møre og Romsdal
Konsern: Polaris

Tillitsverv:Styremedlem Møre og Romsdal journalistlag 2013-2014, økonomileiar Hauststormen 2016.

Mobil: 467 60 334
Epost: oleottar88@gmail.com

Kandidatene til landsstyret 2017-19 

ROLF JOHANSEN (52)
NRK Dagsnytt, Oslo

Lokallag: Oslo
Konsern: NRK

Tillitsverv: Nestleder på heltid i NRKJ 2014-, åtte år i OJ-styret (leder fra 2013-2015), styremedlem  fagbladet Journalisten.

Mobil: 934 01 613
Epost: rolf.johansen@nrk.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

EIRIK TUFTELAND KROKEN (26)
VG (midlertidig), tidligere NRK og Bladet Tysnes.

Lokallag: Oslo
Konsern: Schibsted

Tillitsverv: Leder for studentklubben i Volda i 2014 og leder for NJ Student (sentralt) i 2014-2015.

Mobil: 924 62 659
Epost: eirik.kroken@gmail.com

Kandidatene til landsstyret 2017-19

EIRIN LARSEN (28)
NRK Rogaland, Stavanger

Lokallag: Stavanger
Konsern: NRK

Tillitsverv:Leder Stavanger Journalistlag 2012-2016, leder Sommerkonferansen, 2013, 2015, medlem i NJs vedtektsutvalg 2016.

Mobil: 909 73 266
Epost: eirin.larsen@nrk.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

FRANK LYNUM (40)
Aftenposten, Oslo

Lokallag: Oslo
Konsern: Schibsted

Tillitsverv: Leder Aftenpostens redaksjonsklubb 2013-2016, leder konsernutvalget i Schibsted Norge 2014-2016.

Mobil: 982 03 308
Epost: frank.lynum@aftenposten.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

KJERSTI FIKSE NESS (38)
Adresseavisen, Trondheim, tidligere TVNorge, TV2, lokal-tv

Lokallag: Trondhjems Journalistforening
Konsern: Polaris

Tillitsverv: Klubbleder i Adresseavisen. Leder for tillitsvalgtes utvalg i Adresseavisen Gruppen 2015-, leder for Konsernutvalget i Polaris Media 2016-, styremedlem i NJ Polaris 2016-.

Mobil: 924 60 177
Epost: kjersti.fikse.ness@adressa.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

SONJA NORDANGER (50)
Aller Media, Oslo

Lokallag: Oslo
Konsern: Aller Media

Tillitsverv: Nestleder OJ 2013-2015, klubbleder Aller Media 2016-

Mobil: 932 45 381
Epost: sonja.nordanger@aller.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

JATHUSHIGA BRIDGET RAJAH (34)
Frilanser for medlemsbladet til NITO. Tidligere Vårt Land, Mastiff og NRK.

Lokallag: Oslo
Konsern:

Tillitsverv: Nestleder Oslo Journalistklubb, klubbleder NRKJ Tyholt 2009-2010, tidligere vara til NRKJ-styret.

Mobil: 909 41 213
Epost: jathushigabridget@gmail.com

Kandidatene til landsstyret 2017-19

DENNIS RAVNDAL (38)
Verdens Gang, Oslo.
Tidligere Tønsberg Blad.

Lokallag: Oslo
Konsern: Schibsted

Tillitsverv: Klubbleder i VG 2013-2016, klubbstyremedlem og midlertidigkontakt i VG 2016-, leder og styremedlem i NJ Schibsted 2013-2015.

Mobil: 452 62 488
Epost: dennis.ravndal@vg.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

MARGRETHE HÅLAND SOLHEIM (25)
TV 2.no, Oslo. Tidligere Ringerikes Blad, ANB og NTB

Lokallag: Oslo
Konsern: TV 2

Tillitsverv: Leder NJ Student ved HiOA 2013-2014, styremedlem OJ 2013-.

Mobil: 454 922 27
Epost: margrethehaland.solheim@tv2.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

PAAL SVENDSEN (42)
Utdanningsnytt, Oslo. Tidligere NRK, ANB og Lofotposten

Lokallag: Oslo
Konsern:

Tillitsverv: Styremedlem i Journalisten 2015-.

Mobil: 400 46 689
Epost: ps@utdanningsnytt.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19

HENRIK ULRICHSEN (49)
Tønsbergs Blad, Tønsberg.
Tidligere Computerworld Norge

Lokallag: Vestfold
Konsern: Amedia

Tillitsverv: Nestleder Vestfold journalistklubb 2015-.

Mobil: 402 10 004
Epost: henrik.ulrichsen@tb.no

Kandidatene til landsstyret 2017-19