Lønnsforhandlingene i NRK avsluttet – NRK kastet kortene

Lønnsforhandlingene i NRK avsluttet – NRK kastet kortene

– Vi gikk inn i dette lønnsoppgjøret med et klart oppdrag fra medlemmene våre: Å tette noe av lønnsgapet mellom oss og de andre store mediehusene. Det har ikke NRK gitt noen ting på. De har gitt oss et tilbud som tvert i mot ville økt dette lønnsgapet, og det er det uaktuelt for oss å akseptere. NRKs økonomi er solid, sier Richard Aune, leder i NJs forhandlingsutvalg i NRK.

Forhandlingene mellom Norsk Journalistlag og NRK starte mandag 16. april, med frist for enighet klokken 15, fredag 20. april. Vel tre timer på overtid ble det klart at partene ikke kom til enighet, og NRK meldte at de avslutter forhandlingene. 

Nå tas oppgjøret videre mellom de sentrale partene, det vil si Norsk Journalistlag og Spekter. 

– NRK viste ingen vilje til å sørge for at journalister i NRK tar innpå lønnsnivået i de andre store mediehusene i Norge. Vi ligger 110.000 kroner bak, og det er det uaktuelt å leve med, sier Aune.

– NRKs medarbeidere har sørget for at NRK har rasjonalisert med 500 millioner kroner de siste årene. Og det må medarbeiderne og journalistene få sin andel av.

(Artikkelen fortsetter under videoen)


Ikke reelle forhandlinger

– Vi opplever at NRK på forhånd hadde bestemt seg for at vi skulle lande på ramma til frontfagene. Det var aldri aktuelt for oss å godta det. Dette oppleves nærmest som et forsøk på lønnsdiktat fra NRK, med en forhåndsdefinert ramme. Dette er ikke reelle forhandlinger, sier Aune.

Kompetanseheving

Norsk Journalistlag foreslo også viktige endringer i journalistavtalen for å styrke kompetansehevingen.

– Ingen av våre medlemmer skal ha en kompetanse som går ut på dato. Vi må forsikre oss om at NRK følger oss opp, og gir den kompetansen som er nødvendig. Det ville vi sikre oss, men den forsikringen har vi ikke fått, sier Aune.

Midlertidige

Norsk Journalistlag foreslo at midlertidige og faste ansatte skal likebehandles også på lønn.

– Det skal ikke være sånn at folk tjener mindre bare fordi de er midlertidig eller tilkallingsvikarer. Det ville vi få en forsikring om fra NRK. Det fikk vi ikke, og det skuffer oss, sier Aune.

Status da forhandlingene ble avsluttet:

  • Norsk Journalistlag krevde 19 500 til alle. NRK svarte med et tilbud på 11 500 kroner.
  • Norsk Journalistlag krevde en justering av ulempesatsene, med en ekstra økning på helgejobbing som har stått stille i mange år. NRK ville bare øke ulempesatsene dersom vi ville fjerne ordningen med kompenasjonsfridag for ulempejobbing.
  • Norsk Journalistlag krevde en justering av minstelønnssatsene. NRK sa nei.
  • Norsk Journalistlag krevde 1000 kroner i en pott til å utjevne urimelige og uforståelige lønnsforskjeller. NRK ga oss et tilbud på 500 som vi aksepterte.
  • Norsk Journalistlag krevde en forsikring i avtaleverket om at tilkallingsvikarer skal likebehandles med ansatte ved fastsettelse av lønn. NRK sa nei.
  • Norsk Journalistlag krevde en forsikring om at alle medarbeidere får nødvendig kompetansepåfyll og et forpliktende samarbeid med tillitsvalgte for at ingen medarbeidere går ut på dato. NRK sa nei.