Lansering av eInnsynByrådsleder Raymond Johansen (t.v.), Difi-direktør Steffen Sutorius og statssekretær Paul Chaffey presenterer ny elektronisk portal for innsyn.

Lansering av eInnsyn

Norsk Journalistlag har bidratt både praktisk og juridisk med tilrettelegging av ny elektronisk innsynsbase. Nå er eInnsyn lansert.

eInnsyn, den nye innsynsbasen for stat og kommune, ble lansert mandag 5. februar. Tilstede var blant annet statssekretær Paul Chaffey, byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen og direktør i Difi, Steffen Sutorius.

– Dette er et unikt IT-samarbeid mellom statlig og kommunal sektor, sier medierettsadvokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud, som sammen med flere fra mediebransjen har vært med i arbeidet med utviklingen av basen.

– Det at basen gjelder for hele offentlig sektor, gir norske journalister et unikt arbeidsredskap i hverdagen. Journalistene kan finne informasjonen på ett sted og søke på tvers av etater, sier Nyrud.

Den største forskjellen fra den tidligere OEP-basen, er at den nye løsningen vil legge til rette for at dokumenter som er offentlige, blir publisert i fulltekst.

Lenke til basen: https://einnsyn.difi.no

Samtidig har DIFI og Oslo kommune utsatt å implementere noen løsninger, som ville løftet einnsyn kraftig. Dette bør prioriteres i året som kommer.

Les mer om eInnsyn fra Pressens Offentlighetsutvalg