Medieansvarslov på rett veiMedierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud og nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag har arbeidet lenge for å få på plass en norsk medieansvarslov.

Medieansvarslov på rett vei

- Dette er et etterlengtet lovforslag, sier medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag etter at kulturminister Trine Skei Grande i dag la frem forslag til ny medieansvarslov.

- Vi har arbeidet lenge og hardt for å få på plass en medieansvarslov. Det er behov for å samle og oppdatere de medierettslige reglene som gjelder for de redaktørstyrte, journalistiske mediene, sier Ina Lindahl Nyrud. Hun mener det er gjort et grundig arbeid og sier NJ må nå bruke tid på å sette seg ordentlig inn i forslagene.

- Vi er glad for at Kulturdepartementet så tydelig legger til grunn at det foreligger gode grunner for å innføre en lovfestet taushetsplikt om kildens identitet, i tilfeller hvor anonymitet er avtalt mellom kilden og journalisten. Samtidig er vi skuffet over at departementet ikke fremmer noe konkret forslag nå, men ber høringsinstansene synspunkter på behovet for en slik lovfesting. NJ vil særlig følge opp dette.

- Vi registrerer at departementet har foreslått en annen rettslig modell for redaktøransvaret for nettdebatter enn den Fagpressen og Norsk Journalistlag har spilt inn i arbeidet med loven, men vi oppfatter at vi er blitt hørt i vår prinsipielle argumentasjon, sier nestleder Dag Idar Tryggestad.

Han vil se nærmere på hva forslaget innebærer, men kan umiddelbart si at foreliggende forslag går i riktig retning.

Høringsfrist er 10. september.