Mekling i NRK-oppgjøret 14. maiRichard Aune, leder Norsk Journalistlag i NRK.

Mekling i NRK-oppgjøret 14. mai

Meklingen i lønnsoppgjøret i NRK vil foregå 14 mai, med frist for å bli enig natt til tirsdag 15. mai.

– Vi vil jobbe målbevisst i et forsøk på å komme til enighet. Samtidig er nå klubber, lokallag og hele NJs organisasjon godt i gang med å forberede seg på en eventuell konflikt, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlags forhandlingsutvalg i NRK.

Onsdag var klubbledere i NRK, lokallagsledere, konsernlagsledere, landsstyret og sekretariatet til Norsk Journalistlag samlet til bruddkonferanse, nettopp for å diskutere veien videre i oppgjøret.  

– Vi opplever massiv støtte fra hele Norsk Journalistlag. Dette er en kamp for lønn og rettigheter som er viktig for alle journalister, sier Aune.

For mer informasjon om NRK-oppgjøret, følg med på nj.no og Facebook-sidene til Norsk journalistlag og Norsk Journalistlag i NRK.

Les også:

Brudd i NRK-oppgjøret