Mer kompetanse? Sjekk høstens START-kurs!

I høst arrangeres det fire START-kurs. Merk at redaksjonen din nå kan søke om vikarstøtte når du har studiepermisjon for å delta på START-Kurs. 

START: Skriv bedre, smartere og enklere

Lær å skrive bedre, smartere, enklere, å snekre gode historier med titler og ingresser som fanger leseren. Du lærer hva godt nyhetsspråk er, hvordan du vinkler, spisser og finner de riktige ordene. Hvilke ulike sjangre vi kan bruke til ulike saker, med størst vekt på gode fortellinger og reportasjer. Kurset går over to samlinger på fire dager hver. Du får god tid til å øve og personlig tilbakemelding på tekstene dine.

PASSER FOR:

Deg som mangler grunnleggende skriveopplæring, som er usikker på om du skriver godt nok eller trenger teoretisk kunnskap om hva som virker og ikke virker på leserne.

Første samling: 25. - 28. september 2017

Andre samling: 6. - 9. november 2017

Kursavgift for medlemmer: kr 6000 inkl. reise- og oppholdsutgifter

Søk om plass her (kun 3 ledige plasser)


START: Sosiale medier

På dette kurset lærer du å bruke ulike verktøy og apper som hjelper deg å treffe publikum i sosiale medier. Du lærer også å måle hvem og hvor mange du treffer, og finne ut hvordan du bør henvende deg til leserne. Sosiale medier er også en god arena for research, her kan du søke og finne mange spennende saker. Dette lærer du også på dette kurset.

PASSER FOR:

Deg som trenger grunnleggende kunnskap om sosiale medier, og som vil lære å bruke sosiale medier i journalistikken.

Første samling: 16. – 18. oktober

Webinar: 30. oktober

Kursavgift for medlemmer: kr 5000 inkl. reise- og oppholdsutgifter

Søk om plass her

 

START 48

Mangler du journalistutdanning? På dette kurset lærer du deg journalistikk fra grunnen av. Du lærer om etikk, juss, research, kildekritikk, du lærer å skrive og intervjue. Du kan ta eksamen ved Høgskulen i Volda og få papir på at du har journalistutdanning. Du blir kjent med andre journalister fra andre redaksjoner, får delta i spennende diskusjoner og du blir tryggere i jobben din.

PASSER FOR:

Deg som jobber med journalistikk, men som mangler formell utdanning: Nyansatte, fotografer som må lære seg å skrive, designere, grafikere, researchere, administrativt ansatte, og alle andre som må lære mer om faget.

Samling A: 23. - 27. oktober 2017: Journalistikk i dag, juss og etikk

Samling B: 4. - 8. desember 2017: Kilder, offentlighet og research

Samling C: 5. - 9. februar 2018: Sjangere og skriving

Samling D: 9. - 13. april 2018: Presentasjon og praksis

Eksamen: 1. juni 2018

Kursavgift for medlemmer: kr 3600 inkl reise- og oppholdsutgifter

Søk om plass her

 

START: Gravejournalistikk

Hvordan lager NRK Brennpunkt gode fortellinger av bunker med research? Hvordan graves det i hverdagen i en middels stor redaksjon med begrensede ressurser? Og når saken er ferdig må den presenteres – hva gjør vi da?

Innlederne på dette kurset har gode svar på disse problemene, og masse erfaring med å løse dem. Du lærer å finne fakta gjennom smarte nettsøk og i databaser, å bruke Offentleglova til å få tak i viktig informasjon, teknikker for å grave i hverdagen, beskytte kildene dine gjennom enkel kryptering, fortelle historien slik at publikum blir engasjert.

PASSER FOR:

Deg som vil lære deg å grave opp egne saker. Om du jobber på nett, papir, med tv eller radio spiller ingen rolle. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper.

Første samling: 30. oktober - 2. november 2017

Andre samling: 06. - 08. desember 2017

Kursavgift: kr 5000 inkl. reise- og oppholdsutgifter

Søk om plass her

 

Fakta om START

IJ har gitt grunnopplæring til flere hundre journalister uten formell utdanning gjennom de tradisjonelle START-kursene, siden 1990-tallet. I 2018 er det 25 år siden det første kullet startet på START 1. Nå har vi altså kommet til START 48, og de tradisjonelle kursene suppleres stadig med nye tilbud.

NB: Tilbudet gjelder kun NJ-medlemmer som er ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet.  Redaksjonelle medarbeidere som ikke fyller disse kriteriene kan også delta, men da til en høyere kursavgift.

Vil du vite mer om START?

Kontakt Elisabeth Johansen, TLF: 916 29 484