Minimum 16 000 kroner i P5

Minimum 16 000 kroner i P5

Tariffoppgjøret i P5 er ferdig og resulterte at de ansatte fikk 1000 kroner mer i minstebeløp enn det medlemmene ansatt i søsterkanalen P4 fikk i årets oppgjør. Det bidrar til å redusere avstanden i lønnsnivå dem i mellom.

Årets oppgjør er et flatt tillegg, med et minimumsbeløp på 16 000 kroner. Det ble også gitt en lavtlønnspott på 30 000.

Forhandlingsutvalget er fornøyd med resultatet og anser det som en anerkjennelse av stor innsats og høy produktivitet hos medarbeiderne.

Forhandlingsutvalget i P5 besto av Petter Lavern, Guro Trinterud, Elen Alicia Castillo Vik, Andreas Velle og Stein Svendsen fra Norsk Journalistlag sentralt.