NJ fordømmer TV 2s kildejakt

-Vi har varslet TV2 ledelsen at vi kommer til å be om et møte med dem etter påske. Våre medlemmer og tillitsvalgte skal kunne kommunisere i trygghet for at informasjonen ikke kommer ledelsen i hende, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen etter at Dagens Næringsliv har skrevet om at TV 2 åpnet e-poster i jakten på hvem som har gitt informasjon til avisen.

Frantzen forteller at de tillitsvalgte følte seg presset til å akseptere at e-poster og annen elektronisk informasjon skulle åpnes.

-Jeg mener det er svært alvorlig. Denne saken skjer samtidig med at våre tillitsvalgte i TV 2 står midt oppe i en stor nedbemanning og har en rekke møter med medlemmer og TV2-ledelsen. De var presset både på tid og kapasitet.

-TV 2 er den profesjonelle parten her og de burde aldri satt i gang dette - helt uavhengig av hva de har presset de tillitsvalgte til å være med på. Det er heller ikke greit at de nå i ettertiden skyver ansvaret over på de tillitsvalgte og legitimerer det TV2-ledelsen her har gjort. De har bedrevet kildejakt og NJ mener det er svært alvorlig at en mediebedrift bedriver kildejakt. Det skal ingen drive med, og spesielt ikke mediebedriftene selv, sier NJ-lederen.

NJs medierettsadvokat, Ina Lindahl Nyrud, sier TV 2 bryter et av grunnprinsippene i journalistikken. Hun mener mediene selv må være de første til å ha respekt for kildevernet.