NJ gir advokatbistand til BO-redaktørDen avskjedige redaktøren Thomas Nilsen i Barents Observer i intervju med den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov. Foto: Jonas Karlsbakk

NJ gir advokatbistand til BO-redaktør

-Fantastisk at NJ tar saken min, sier Thomas Nilsen etter at Norsk Journalistlag har bestemt seg for å gi advokatbistand til den avskjedigede redaktøren i BarentsObserver. -Jeg er veldig, veldig glad for at NJ vil ta rettssaken. Dette er en prinsippiell sak som har betydning ikke bare for min del, sier Nilsen. -Vi kan ikke leve med at redaktører får sparken, og redaksjonenes frihet innsnevres av fylkeskommunale myndigheter finansiert av Regjeringen, sier NJ-leder Thomas Spence.

-Dette er et angrep på hele redaksjonen i BarentsObserver. Det er en ytterst alvorlig sak som dreier seg om vilkårene i Norge for ytringsfrihet, redaktørens uavhengighet av eierne og den redaksjonelle friheten. Barentssekretariatet finansieres av Utenriksdepartementet, så denne konflikten reiser mange og viktige spørsmål som må avklares, sier Spence.

Nilsen ble overraskende avskjediget mandag etter konflikt med arbeidsgiveren om adgangen til å knytte seg til Redaktørplakaten, som ville sikre fri og uavhengig journalistikk. Onsdag morgen ble han kontaktet av NJs leder Thomas Spence som kunne fortelle at NJ hadde diskutert saken og tilbød seg å kjøre avskjedigelsen i rettssystemet på vegne av ham.

-Mandagen startet som den gjorde med avskjedigelsen, og allerede onsdag er jeg her, med en fantastisk juridisk støtte, sier Thomas Nilsen.

-Vi bestrider grunnlaget for avskjedigelsen, og vår advokat Knut Skaslien starter nå arbeidet med å iverksette nødvendige rettslige skritt. Første steg er krav om forhandlingsmøte med arbeidsgiveren. 

Nilsen er ikke NJ-medlem. NJ prioriterer likevel denne saken fordi det er viktig for journalister å kjempe for redaksjonell frihet overfor eierne, og at eierne ikke skal kunne hindre frie beslutninger i den daglige redaksjonelle driften, sier Spence.

-Jeg er jo ikke jurist, men når jurister på medierett og arbeidsrett faktisk sier at dette er ulovlig, så stemmer det med min opplevelse av at dette er urettferdig, sier Thomas Nilsen.

-Hva tenkte du om å ta avskjedigelsen til retten?

-Jeg tenkte jo mye på det. Vil jeg virkelig gå til retten og beholde en arbeidsgiver som har dette synet på ytringsfrihet? Og svaret på det er jo nei. Men å ta saken til retten fordi avskjedigelsen er grovt urimelig, det er viktig for meg og alle som følger saken. Det var også et økonomisk spørsmål, for advokater har jo høyere lønn enn det vi journalister har, så det NJ gjør nå, er uvurderlig hjelp for meg. Jeg har allerede sendt masse dokumenter til NJs advokat.

-Da jeg tirsdag leste at NJ mente avskjedigelsen var et brudd på mediefridomsloven, som jo er en ganske ny lov, var det yes! Jussen støtter rettferdigheten og min virkelighetsoppfatning. Og også det de lokale journalistlagene i hele norden mener. At det ikke bare var urettferdig på et arbeidsrettsgrunnlag, var veldig godt lesestoff for meg.

-Jeg føler at dette er en sak som er veldig alvorlig, ikke bare for min del, men for hele redaksjonen i BarentsObserver. Styret tråkker på den redaksjonelle friheten og vil ikke følge redaktørplakaten.

Nilsen mener hele redaksjonen opplever situasjonen som blodig urettferdig. Han sier leserkretsen på den andre siden av den norsk-russiske grensen følger godt med på det som nå skjer, og at han ikke har tall på antall støtte-eposter han har fått fra russiske kolleger, som delvis har mye vanskeligere situasjon enn ham.

LES MER: -Et brudd på mediefridomslova

LES MER: Journalisten.no sine saker om BarentsObserver