NJ krever større åpenhet i kommuneneArne Jensen (Norsk Redaktørforening), Ina Lindahl Nyrud (Norsk Journalistlag) og Kristine Foss (Norsk Presseforbund) stilte sammen på stortingshøringen om ny kommunelov. Foto: skjermdump fra Stortings-TV.

NJ krever større åpenhet i kommunene

-Det utøves betydelig kreativitet i enkelte kommuner for å finne frem til måter å samle de folkevalgte på, uten å komme inn under reglene om møteoffentlighet, sa Norsk Journalistlags advokat Ina Lindahl Nyrud i stortingshøringen om ny kommunelov.

I den muntlige høringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen om ny kommunelov, satte NJ fokus på følgende temaer:

  • Informasjonsplikten til fylkeskommuner og kommuner må utfylles, og det må fastsettes i lovverket vårt at de må ha plikt til å offentliggjøre sine journaler på nett gjennom innsynsløsningen eInnsyn.
  • I forbindelse med møteprinsippet, må loven inneholde en definisjon av hva som skal være «et møte» i et folkevalgt organ.
  • Allmennheten må gis klageadgang over vedtak om lukking av møter i folkevalgte organer, på samme måte som avslag på dokumentinnsyn.

Høringen, der Norsk Journalistlag stilte sammen med Norsk Presseforbund og Norsk redaktørforening, kan du se i opptak her. Presseorganisasjonene starter omkring 36.30

Vårt skriftlige materiale til komiteen finner du her

NJs skriftlige innspill om ny kommunelov fra 2016 finnes her