NJ støtter forslag om å legge ned KringkastingsrådetNJ-advokat Ina Lindahl Nyrud og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, i muntlig høring i familie- og kulturkomiteen. Foto: Skjermdump www.stortinget.no

NJ støtter forslag om å legge ned Kringkastingsrådet

– Vi ønsker at det i stedet utredes en alternativ modell for å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK, sier Ina Lindahl Nyrud, medierettsadvokat i Norsk Journalistlag.

I en muntlig høring i familie- og kulturkomiteen la Nyrud fram NJs argumentasjon som støtter representantforslaget om å legge ned Kringkastingsrådet

– Hovedbegrunnelsen er at et politisk oppnevnt råd, som griper inn i den redaksjonelle friheten og skaper forvirring om presseetikken, er uheldig for både journalistikken og publikum, sier Nyrud.

Også Norsk Redaktørforening stilte på høringen med samme standpunkt.

Nyruds skriftlige materiale til komiteen kan du lese her.

Opptak av høringen kan du se her.

Les også:
Kringkastingsrådet har utspilt sin rolle (Kronikk av Nyrud i Aftenposten 4.3.2018)

Høyre og Kristelig Folkeparti åpner for å legge ned Kringkastingsrådet (Journalisten 19.4.2018