NJ tar dommen til etterretningRichard Aune orienterte Norsk journalistlags landsstyre om dommen fra Arbeidsretten torsdag.

NJ tar dommen til etterretning

Arbeidsretten kom fram til at det var saklig grunn til å begrense utvelgelseskretsen til NRK Østlandssendingen.

– Det er klart vi er skuffet, men det er likevel viktige elementer vi tar med oss videre: Dommen sier at hovedregelen er at hele bedriften skal være kretsen når man skal nedbemanne, og det er greit å ha med seg, sier Richard Aune, leder for Norsk journalistlag i NRK.  

NJ vant frem på punktet om at det skal anvendes bedriftsansiennitet for hele bedriften, med mindre det er saklig grunn til å anvende en snevrere utvalgskrets.

Hvilken praktisk betydning har dommen for eventuelle framtidige nedbemanninger?

– Det er for tidlig å si om dette får noen betydning. Denne dommen sier noe om den konkrete situasjonen i Østlandssendingen på et gitt tidspunkt. Vi vil jobbe videre for å ivareta våre medlemmers interesser, og mener at det er viktig og riktig med store utvalgskretser, sier Aune.

Dommer fra Arbeidsretten kan ikke ankes.