Nei til uakseptabelt lave honorarer for frilansere

Uttalelse fra NJs landsmøte 2017

Vi står nå i en situasjon hvor mange frilansere utsettes for sosial dumping, gjennom uakseptable arbeidsvilkår og/eller prisdiktat. Frilanserene forhandler én og én om honorar med de store mediehusene. Dette utnytter mange mediebedrifter til å diktere honorarnivåer som er så lave at svært mange frilansere har problemer med å oppnå en årsinntekt på nivå med minstelønnen nedfelt i NJs tariffavtaler.

NJ krever lik lønn for likt arbeid. Dagens situasjon er en trussel mot arbeidsvilkårene i hele bransjen. Frilansernes svake stilling legger indirekte et press også på ansatte kolleger. NJ utarbeider nå nye veiledende satser. NJ mener at det bør være selvsagt at arbeidsgivere i mediebransjen bidrar til å unngå sosial dumping. Derfor må de ta de veiledende satsene på alvor og verdsette frilanseres arbeidstid på linje med andre kolleger. Så lenge frilanserne underbetales, er det lett for mediehusene å nedbemanne de fast ansatte og heller hyre inn billig arbeidskraft.