Ledelsen i de nordiske journalistlagene er samlet i Bergen til erfaringsutveksling og politiske diskusjoner.

Nordiske journalistledere fordømmer TV 2-ledelsens kildejakt

Lederne for de nordiske journalistlagene, som denne uka er samlet i Bergen på generalforsamling i Det nordiske journalistforbundet, fordømmer på det sterkeste TV 2-ledelsens kildejakt. - Slike prosesser undergraver journalisters kildevern, advarer de fem.

De nordiske fagforeningslederne vedtok denne uttalelsen:

Nordiske journalistledere fordømmer TV 2-ledelsens kildejakt

 

 

 

 

Nordiske journalistledere fordømmer TV 2-ledelsens kildejakt

Lederne for de nordiske journalistlagene, som denne uka er samlet i Bergen på generalforsamling i Det nordiske journalistforbundet, fordømmer på det sterkeste TV 2-ledelsens kildejakt. Slike prosesser undergraver journalisters kildevern.

I januar i år omtalte Dagens Næringsliv en intern TV 2-rapport som kun ledelsen og tillitsvalgte i TV 2 hadde tilgang til. Avisen fikk denne informasjonen fra en anonym kilde. I midten av februar beordret TV 2-ledelsen innsyn i tillitsvalgtes e-post og SMSer. De fant ikke kilden.

Nordiske journalistledere fordømmer TV 2-ledelsens kildejakt
De nordiske journalistlagslederne: Fra v.: Lars Werge - Danmark, Solrún L. Ragnarsdottir (sekretær) - Island, Hanne Aho - Finland, Hege Iren Frantzen - Norge og Jonas Nordling - Sverige.

Journalistforbundene i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge reagerer sterkt på denne mangelen på respekt blant medieledere for presseetikkens absolutte kildevern. Selv om det her er Dagens Næringsliv som har lovet kilden anonymitet, skal ikke ett mediehus ta opp jakten på et annet mediums anonyme kilde.

På grunn av ny teknologi og lovgivning de siste årene er kildevernet under press. At TV 2-ledelsen forsøker å gå bakveier for å avdekke kilders identitet, innskrenker journalisters muligheter til uhindret å kunne motta viktig samfunnsinformasjon i fremtiden.

Det siste mediebransjen trenger nå, er medieledere som selv er med på å skape større usikkerhet rundt journalisters rett til å verne sine kilder.

 

Bergen, 5. september 2017

 

Nordiske journalistledere fordømmer TV 2-ledelsens kildejakt